Imesajiliwa

BRELA  Namba 431422

Elimu Leo Tv

Follow Elimu Leo Blog on WordPress.com

Member of The Internet Defense League

Sajili Barua pepe yako upate habari mpya kila zinapotokea

Join 1,277 other followers

Idadi ya waliotutembelea

  • 91,153

NAFASI ZA MASOMO VYUO VYA MIFUGO 2017/18

TANGAZO LA KUJIUNGA NA MAFUNZO YA ASTASHAHADA NA STASHAHADA KATIKA WAKALA WA VYUO VYA MAFUNZO YA MIFUGO (LIVESTOCK TRAINING AGENCY – LITA) KWA MWAKA WA MASOMO 2017/18

1. Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) inatangaza nafasi za mafunzo katika ngazi ya Astashahada na Stashahada kupitia Wakala wa vyuo vya Mafunzo ya Mifugo.
2. Katika mwaka wa fedha wa 2017/2018 Serikali kupitia Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) itatoa mafunzo kwenye Kampasi zake nane; Tengeru, Mpwapwa, Morogoro, Buhuri, Madaba, Temeke, Mabuki na Kikulula. Kampasi ya Temeke haina huduma ya malazi hivyo, watakaojiunga itabidi wajitegemee. Pia katika Kampasi zetu wanachuo wa ufadhili binafsi watakaopenda kukaa nje ya Kampasi wanaruhusiwa.
3. Wakala inakaribisha maombi kutoka kwa vijana waliomaliza kidato cha nne wanaotaka kujiunga na mafunzo ngazi ya Astashahada (Cheti). Pia vijana waliomaliza Kidato cha sita na wale wenye Astashahada (Cheti) katika fani zinazohusiana na kozi wanazoomba wanakaribishwa kwa ajili ya kujiunga na mafunzo kwa ngazi ya Stashahada (Diploma).

4. Kozi zinazotolewa ni kama ifuatavyo :
i) Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (Certificate in Animal Health and Production – CAHP)
ii) Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production DAHP)
iii) Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Certificate in Veterinary Laboratory          Technology – CVLT)
iv) Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology – DVLT)
v) Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (Diploma in Range Management and Tsetse Control-DRMTC)
5. Kampasi zinazotoa mafunzo hayo ni kama zinavyoonekana hapa chini na Kozi zitolewazo kwa kila Kampasi:
i) TENGERU S.L.P 3101 Arusha 0625874298 or 0727267335 DAHP & CAHP (Bweni na kutwa)
ii) MPWAPWA S.L.P 51 Mpwapwa 0629635700 or 0627627519 DAHP & CAHP(Bweni na kutwa)
iii) MOROGORO S.L.P 603 Morogoro 0752719458 or 0627885747 DAHP & CAHP (Bweni na kutwa)
iv) BUHURI S.L.P 1483 Tanga 0757954229 or 0785271732 DAHP CAHP (Bweni na kutwa)
v) MADABA S.L.P 568 Songea 0784641501 or 0629102761 DAHP & CAHP(Bweni na kutwa)
vi) TEMEKE S.L.P 39866 DSM 0754768877 or 0627627670 CVLT & DVLT (Kutwa)
vii) MABUKI S.L.P 115 Misungwi 0712581367 or 0623984122 CAHP (Bweni na kutwa)
viii) KIKULULA S.L.P 472 Karagwe 0763665322 or 0627627524 CAHP (Bweni na Kutwa)
ix) LITA HQ S.L.P 9152 DSM 0627629505

6. Sifa za mwombaji
i. Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production
DAHP)
Awe amemaliza elimu ya Kidato cha Sita na kufaulu masomo mawili ya Sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati, Jiografia na Kilimo. Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa ni cha Principal pass moja na subsidiary moja kwenye masomo ya sayansi.

AU
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Animal Health and Production (AHPC), CAHP NTA level 5, Agrovet

AU
Certificate in Agriculture and Livestock Production (CALP) waliosoma kwa mfumo wa muhula (term system)

ii. Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (Diploma in Range Management and Tsetse Control-DRMTC)
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Animal Health and Production (AHPC- Term system) & CAHP NTA level 5, Certificate in Agriculture and Livestock Production (CALP)

iii. Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology DVLT)
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Veterinary Laboratory technology (CVLT) NTA level 5

iv. Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (Certificate in Animal Health and Production – CAHP) na Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Certificate in Veterinary Laboratory Technology – CVLT)
Awe amemaliza Kidato cha Nne na kufaulu masomo mawili ya sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati, Jografia na Kilimo. Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa ni cha alama ya D kwenye masomo manne,(mawili ya sayansi na mawili kwenye masomo mengine isipokuwa Dini na Upishi.
AU
Awe amesoma na kufaulu kidato cha nne na kujiendeleza katika vyuo vya ufundi VETA na kupata VTA Level 3 au Trade Test I.

7. Utaratibu wa kujaza fomu ya maombi
Mwombaji anaweza kuchukua fomu kutoka kwenye Kampasi (Chuo) au kwa kufungua Tovuti ya Wakala – Website: http//www.lita.go.tz na kujaza fomu na hatimaye kuzirudisha kwenye Kampasi (chuo) au kwa njia ya barua pepe zifuatazo: litahq@yahoo.com
Pamoja na fomu ya maombi ambatanisha payslip ya ada ya maombi uliyolipia kwenye akaunti ya Wakala kama ilivyoelekezwa kwenye fomuya maombi.

Zingatia: Maombi yoyote yasiyozingatia maelekezo tajwa katika tangazo hili hayatashughulikiwa
Fomu ya maombi (Application form) HAIUZWI!

8. Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 15/08/2107.

9.Taarifa kwa watakaochaguliwa.
Majina ya watakaochaguliwa yatatolewa kwenye:
Website: http://www.lita.go.tz na magazeti ya Habari leo na Mwananchi.
Kwa maelezo zaidi wasiliana na :
Mtendaji Mkuu,
Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo – LITA,
Veterinari Complex,
131 Barabara ya Nelson Mandela,
S. L. P 9152,
15487 Dar es Salaam
Simu Na. +255 22 28633479

Pakua fomu hapa>>>>Application-forms-LITA-2017-2018

MAJINA YA WANAFUNZI WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA KIDATO CHA TANO NA VYUO VYA UFUNDI 2O17/18

TAKWIMU MUHIMU:
Jumla ya watahiniwa wa shule – 349,524
wasichana – 178,775 (51.1%)
wavulana – 170,749 (48.9%)
Jumla ya watahiniwa wa kujitegemea – 47,751
wasichana – 24,587 (51.5%)
wavulana – 23,164 (48.5%)
Watahiniwa waliofaulu kuanzia daraja la kwanza hadi la tatu – 96,018 (27.60%)
VIGEZO VILIVYOTUMIKA KWA MWAKA HUU:
i) AAA hadi CCD kama cut off point kwenye masomo ya tahasusi (Combination)
ii) Credit 3 na pointi zisizopungua 25 kwenye Daraja
iii) Machaguo yaliyojazwa na mwanafunzi kwenye selform.
iv) Nafasi zilizopo katika Shule husika
WANAFUNZI WENYE SIFA
Kati ya wanafunzi 96,018 ni wanafunzi 93,019 ndio wenye sifa za kuchaguliwa kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi kwa kuwa wamefaulu vigezo vyote vya msingi kama nilivyoainisha hapo juu.
Kati ya hao, Wanafunzi 92,998 ni wa Shule (School Candidates) na Wanafunzi 21 walisoma chini ya Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima.
TAREHE YA KURIPOTI
Muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa Kidato cha Tano kwa mwaka 2017, utaanza tarehe 17 Julai 2017

lakini kwa wanafunzi wanaongia Kidato cha Sita watafungua Shule tarehe 3/7/2017 kama ilivyokuwa

imepangwa. Kwa kuwa upangaji wa wanafunzi wanaoingia Kidato cha Tano kwa mwaka 2017 umezingatia
machaguo ya wanafunzi wenyewe na nafasi zilizopo katika Shule husika, hakutakuwa na fursa ya kufanya mabadiliko yoyote ya Shule. Nitumie nafasi hii, kuwaagiza wanafunzi wote kuripoti katika Shule walizopangwa kwa wakati.
Endapo mwanafunzi atachelewa kuripoti kwa zaidi yasiku 14 kuanzia tarehe ya kufungua Shule, nafasi yake itachukuliwa na wanafunzi wengine
Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi kwa mwaka 2017
inapatikana kwenye tovuti ya OR-TAMISEMI ya: http://www.tamisemi.go.tz & http://www.moe.go.tz
Aidha, fomu za kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi (joining instructions) zinapatikana kwenye shule alikopangiwa mwanafunzi na kupitia tovuti ya Ofisi ya Rais TAMISEMI ya: http://www.tamisemi.go.tz
IMETOLEWA NA:
George B. Simbachawene (Mb)
WAZIRI WA NCHI, OR-TAMISEMI
Fungua link hizi hapa chini kuona majina:

UZOEFU KAZINI KUANZA KUTUMIKA KAMA SIFA YA KUJIUNGA VYUO VIKUU

Habari kwa hisani ya HabariLeo

TUME ya Vyuo Vikuu imekiri kuitisha mitihani ya utambuzi wa sifa mbadala (RPL) kwa watu ambao wana uzoefu wa siku nyingi katika fani zao wanazofanyia kazi, lakini hawana vigezo vya kielimu vya kujiunga na elimu ya chuo kikuu.

TCU imesema mitihani hiyo malengo yake ni kuwawezesha watu ambao wamefanya kazi kwa siku nyingi ambao watafaulu, waweze kujiunga na masomo ya shahada ya kwanza katika fani wanazofanyia kazi.

Akizungumza na gazeti hili jana, Msemaji wa TCU, Edward Mkaku, alisema jana kwamba mtihani huo ni wa utambuzi wa sifa mbadala ambao unawalenga watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu, lakini hawana vigezo vya kujiunga na elimu ya chuo kikuu.

“Kuna watu huko maofisini wana uwezo mkubwa wa kazi, wanawafundisha kazi hata watu ambao wamehitimu shahada, sasa huyo ndio tunayemlenga,” alisema Mkaku. Alisisitiza lengo la kuanzisha mitihani ya namna hiyo ni kuhakikisha kwamba watu ambao wamekaa muda mrefu kazini nao wanapata nafasi ya kujiendeleza kielimu.

“Kwa mfano kwenye vyumba vya habari huko kuna waandishi wazuri, ambao wana uwezo mkubwa wa kazi, hawa unaweza kukuta wameishia darasa la saba au kidato cha nne, lakini wamefanya kazi kwa muda mrefu, mitihani hii ni kwa ajili yao,” alisema.

Alisema cha msingi awe anajua kusoma na kuandika kiingereza, kwani ndio lugha ambayo inatumika katika kufanya mtihani huo wa RPL. Alitaja vituo vya mitihani hiyo kuwa ni Chuo Kikuu Huria, Chuo Kikuu cha Tumaini, Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo (SUA), Chuo Kikuu cha Tumaini cha Makumira na Chuo Kikuu cha Mzumbe.

Mkaku alisema kwa wote ambao watafaulu mtihani huo, watatunukiwa cheti ambacho watakitumia kuombea kozi wanazotaka kusomea kwenye vyuo mbalimbali vya elimu ya juu. Alisema wahitaji wanaomba TCU sio kuomba kwenye chuo.

Akizungumzia tangazo linalosambaa mitandaoni, Mkaku alikana kuhusika kwa tangazo hilo kwa maelezo kuwa wale ambao wameweka namba zao za simu hawatambuliwi na tume hiyo.

“Hizo namba walizoweka hata mimi nimewatafuta, nilitaka wanisaidie wao wanahusikaje, tunaomba wahusika waingie kwenye tovuti yetu inajieleza kwa ufasaha zaidi,” alisema Mkaku.

Alipoulizwa kama mpango huo umepata kibali cha waziri wa elimu, Profesa Joyce Ndalichako, Mkaku alisema TCU ndio wanaosimamia mafunzo ya vyuo vya elimu ya juu na mpango huo una mibaraka yote ya Serikali.

“Tunatoa mwito kwa watu kuomba ili wakafanye mtihani huo, tunaamini kwamba utawasaidia watakaofaulu kupata elimu ya chuo kikuu na kuwawezesha kustaafu wakiwa na mishahara mizuri kuliko ilivyo sasa hivi wanazibiwa kwa kuwa hawana elimu ya chuo kikuu,” alifafanua.

NAFASI ZA MASOMO KWA UDHAMINI WA BENKI KUU YA TANZANIA

Benki kuu ya Tanzania kupitia mfuko wake wa udhamini wa masomo wa Mwalimu Nyerere wametangaza nafasi za udhamini (Scholarships) kwa wanafunzi wa kitanzania katika ngazi ya Degree na Masters kwa mwaka wa masomo 2017/18

Fungua viunganishi vifuatavyo kuomba

TANGAZO LA UDHAMINI WA ELIMU YA JUU 2017 final

VIGEZO VYA UDHAMINI

NAFASI ZA MASOMO CHUO KIKUU CHA USHIRIKA MOSHI 2017/18

Chuo Kikuu cha Ushirika

Chuo kikuu cha Ushirika Moshi (Moshi Cooperative University – MoCU) kimetangaza nafasi za masomo kwa mwaka 2017/18 kwa ngazi za Certificate, Diploma na Degree.

Fungua kiunganishi hiki >>>>STUDY OPPORTUNITIES AT MoCU 2017_2018

Au tembelea tovuti yao ambayo ni http://www.mocu.ac.tz

%d bloggers like this: