Home » Takwimu za Elimu

Category Archives: Takwimu za Elimu

MPANGILIO WA UFAULU WA MIKOA NA WILAYA KIDATO CHA PILI NA DARASA LA NNE 2017

Bofya viunganishi hapo chini

Nafasi za mikoa kwa ufaulu wa kidato cha pili 2017

Nafasi za wilaya kwa ufaulu wa kidato cha pili 2017

Nafasi za mikoa kwa ufaulu wa darasa la nne 2017

Nafasi za wilaya kwa ufaulu wa darasa la nne 2017

Advertisements

TAKWIMU ZA ELIMU YA AWALI, MSINGI, SEKONDARI NA ELIMU YA WATU WAZIMA KWA MWAKA 2017/18

BEST-REGIONAL-DATA-2017-FINAL

Pocket-BEST-2017-FINAL

Imetolewa na ofisi ya Rais, Tawala za mikoa na Serikali za mitaa

TAKWIMU MUHIMU JUU YA UDAHILI NA UTOAJI MIKOPO ELIMU YA JUU 2017/18

Udahili wa wanafunzi walioomba kujiunga na vyuo vya elimu ya juu ulifanyika kwa awamu tatu na ulihusisha jumla ya vyuo na taasisi za elimu ya juu 67.
Katika awamu ya kwanza majina 77,756 yakipokelewa TCU, wanafunzi 44,627 walichaguliwa.


Baada ya uhakiki waombaji 36,831 waliidhinishwa na kujiunga na shahada ya kwanza. Waombaji 7,796 walikuwa na kasoro mbalimbali kwenye taarifa zao hivyo kukosa sifa ya kujiunga na vyuo.
Awamu ya pili ililenga waombaji waliokosa udahili awamu ya kwanza ambapo jumla ya waombaji 19,488 walijitokeza na walioidhinishwa kuwa na sifa za kujiunga ni 9,525.
Awamu ya tatu ilikuwa kwa ajili ya kutoa nafasi ya mwisho kwa wanafunzi waliokosa vyuo ambapo jumla ya waombaji 7,418 waliidhinishwa kujiunga na vyuo.
Hadi kukamilika kwa awamu ya  tatu waombaji 63,737  waliidhinishwa kujiunga na vyuo  na  waombaji 28,466 kati yao walikuwa wamechaguliwa zaidi ya chuo kimoja.
Serikali katika mwaka wa fedha 2017/18 imepanga kutumia Shilingi Bilioni 427.54 kugharamia mikopo kwa ajili ya wanafunzi wenye uhitaji na waliodahiliwa na vyuo vya elimu juu hapa nchini.
Mikopo hii ni kwa ajili ya wanafunzi 122,623 ambapo wanafunzi 30,000 ni wa mwaka wa kwanza na wanafunzi 92,623 ni wanaoendelea na masoma.
Katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa masomo, Wizara imepokea Shilingi Bilioni 147.06 kwa ajili ya ada za wanafunzi na kwa ajili ya kugharamia chakula, malazi, vitabu, viandikia na mahitaji maalum ya masomo.
Utoaji wa mikopo umezingatia vigezo vilivyowekwa ambavyo ni ulemavu, uyatima na uhitaji hasa katika programu za kipaumbele.
Changamoto Zilizojitokeza Katika Utoaji wa Mikopo.
Baadhi ya waombaji kutozingatia mwongozo na maelekezo ya uombaji kwa kutoambatanisha nyaraka muhimu zinazothibisha uhitaji wao.
Baadhi ya wanafunzi waliopangiwa mikopo kuamua kuripoti kwenye vyuo tofauti walivyothibitisha udahili wa awali ambapo mikopo yao  imelipwa kwenye vyuo tofauti na waliporipoti.
Dhana ya mikopo ni ya elimu ya juu ni kwa ajili ya wanafunzi wote na hivyo hata wanafunzi wasio na sifa kulingana na vigezo kutaka wapate mikopo.
Hatua Zilizochukuliwa Kukabiliana na Changamoto Zilizojitokeza
Kupokea taarifa na nyaraka za ziada na kusahihisha taarifa za maombi kutoka kwa wahitaji walioshindwa kukamilisha taarifa husika wakati wa kipindi cha maombi.
Kukamilisha utaratibu wa kufungua dirisha la rufaa ili baadhi ya wanafunzi watakaokuwa hawajapangiwa mikopo kufikia tarehe 10/11/2017 waweze kuwasilisha rufaa zao ili wale watakaofanikiwa kwenye rufaa wapangiwe mikopo kabla ya tarehe 30/11/2017.
Kupokea taarifa za usajili za wanafunzi wenye mikopo ili wale ambao mikopo iko vyuo tofauti ihamishwe kwenye vyuo walivyoripoti.
Serikali imeshawaagiza wakuu wote wa vyuo vya Elimu ya Juu kuacha urasimu katika utoaji wa fedha kwa wanufaika wa mikopo.
Inasikitisha sana kuona kuwa baadhi ya vyuo vinadiriki hata kuwakataa wanafunzi waliowadahili wao wenyewe.
Nampongeza Rais Dkt. Magufuli kwani haijawahi kutokea, fedha kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu zikatolewa mwezi mzima kabla ya vyuo kufunguliwa
IMEANDALIWA NA IDARA YA HABARI – MAELEZO KWA KUSHIRIKIANA NA KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA.
9/11/2017

WALIOCHAGULIWA KOZI ZA CERTIFICATE NA DIPLOMA ZA UALIMU 2017

Mwezi Juni, 2017 Wizara ilitangaza nafasi za Mafunzo ya Ualimu ngazi ya Astashahada na Stashahada kwa Mwaka wa Masomo 2017/18. Tangazo lilielekeza kwamba waombaji wa programu za Ualimu katika Vyuo vya Serikali waombe kupitia tovuti ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (www.nacte.go.tz). Aidha, Wizara ilielekeza kwamba waombaji wa Udahili kwenye vyuo visivyo vya Serikali, waombe moja kwa moja vyuoni.

Baada ya vyuo visivyo vya Serikali kufanya uchaguzi vilielekezwa kuwasilisha majina ya waombaji waliochaguliwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE) kwa ajili ya uhakiki wa sifa za Udahili na kisha vyuo hivyo kutangaza waliodahiliwa. Vyuo visivyo vya Serikali vitatangaza majina ya waliochaguliwa na kuhakikiwa na NACTE kuanzia tarehe 18 Septemba, 2017.

Maombi ya Udahili kwa ajili ya Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya Astashahada na Stashahada katika vyuo vya Serikali yalianza rasmi tarehe 10 Juni, 2017 na kuhitimishwa tarehe 20 Agosti, 2017.

Hadi tarehe ya mwisho wa maombi,  jumla ya waombaji 15,091 (wanawake 6, 051 na wanaume 9,040) walikamilisha maombi yao. Waombaji 12,152 (sawa na 80.5%) walikuwa na sifa stahiki za kujiunga na programu za ualimu walizoziomba. Jumla ya waombaji 2,939 (19.5%) hawakuwa na sifa zinazotakiwa kujiunga na Mafunzo ya Ualimu.

Nafasi za Mafunzo ya Ualimu katika vyuo vya Ualimu vya Serikali zilizotangwa zilikuwa  ni 5,375 kwa programu ya Astashahada ya Elimu ya Ualimu na 3,731 za Stashahada mbalimbali za Elimu ya Ualimu.  Hivyo, jumla ya nafasi za Udahili kwa Mafunzo ya Ualimu kwa mwaka wa masomo 2017/2018 zilikuwa 9,106 katika vyuo 30, ambapo kati yake, vyuo 23 vinatoa Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya Astashahada na vyuo 16 vinatoa Mafunzo hayo katika ngazi ya Stashahada.

Uchaguzi wa waombaji ulizangatia vigezo vya jumla ambavyo ni ufaulu wa wa Daraja la I hadi la III kwa  Kidato cha Nne kwa waombaji wa Astashahada na Kidato cha Sita kwa waombaji wa Stashahada. Aidha waombaji wa Astashahada waliofaulu masomo ya Sayansi katika Kidato cha Nne walipewa kipaumbele. Ufaulu wa juu kwa waombaji waliochaguliwa kwa kozi ya Astashahada ni Daraja la I, alama 14  na kwa Stashahada ni Daraja la I, alama 6.  Ufaulu wa chini  kwa waombaji wa kozi ya Astashahada ni Daraja la III, alama 25 na kwa Stashahada ni Daraja la III, alama 17.

Kozi Ufaulu wa Juu Ufaulu wa Chini
Astashahada K4: Daraja la I, alama 14 K4: Daraja la III, alama 25
Stashahada K6: Daraja la I, alama 6 K6: Daraja la III, alama 17

 

 

 

Jumla ya waombaji   7,578   wamechaguliwa na hivyo kupangiwa kwa ajili ya Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya  Astashahada na Stashahada katika Vyuo vya Serikali vya Ualimu. Nafasi zilizobaki wazi katika vyuo vya Ualimu vya Serikali bila kujazwa ni 1,528. Hii ni kutokana na jinsi waombaji walivyofanya  uchaguzi wa vyuo.

Majina ya waliochaguliwa yanapatikana katika tovuti za Wizara (www.moe.go.tz), NACTE (www.nacte.go.tz), na kwenye kurasa (profile) binafsi za waombaji na katika vyuo husika. Vyuo vya Ualimu vinatarajiwa kufunguliwa tarehe 25 Septemba, 2017. Aidha wale waliochaguliwa watajulishwa na vyuo husika juu ya utaratibu wa kufika na kuanza masomo.

Kwa kuzingatia kuwa bado kuna vyuo vyenye nafasi zilizo wazi, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE) litatoa fursa ya kuwasilisha maombi kwenye programu za Astashahada na Stashahada katika fani mbalimbali nchini kuanzia tarehe  18 Septemba, 2017 hadi tarehe 1 Octoba, 2017.

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kutoa wito kwa wahitimu wa Kidato cha Nne na cha Sita na wale wote walio na sifa za kujiunga na mafunzo mbalimbali kutumia fursa hiyo kufanya maombi ya Udahili. Waombaji wanashauriwa kufanya uchaguzi kwa umakini kwa kuzingatia ufaulu wao ili kuepuka kukosa nafasi kwa sababu ya kuchagua fani zenye ushindani mkubwa.

Taarifa hii imetolewa na katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia.

Dr. Leonard D. Akwilapo

 

TAKWIMU MUHIMU ZA ELIMU YA MSINGI NA SEKONDARI KWA MWAKA 2016-2017

Ofisi ya Waziri mkuu, Tawala za mikoa na Serikali za mitaa (TAMISEMI) imetoa takwimu mbalimbali za Elimu kwa mwaka 2016-2017 kama ifuatavyo:-

ELIMU YA MSINGI

Idadi ya wanafunzi wa shule zote za msingi kwa mwaka 2017 ni 9,317,410. Kati yao wavulana ni 4,629,027 sawa na 49.7% na wasichana ni 4,688,383 sawa na 50.3%.

Wanafunzi 8,969,110 sawa na 96.3% wanasoma shule za msingi za serikali na wanafunzi 348,300 sawa na 3.7% wanasoma shule za msingi zisizo za serikali (Binafsi).

Idadi ya walimu wa shule zote za msingi ni 197,545 kati yao walimu 179,291 sawa na 90.8% ni wa shule za msingi za serikali na walimu 18,254 sawa na 9.2% ni wa shule za msingi zisizo za serikali.

ELIMU YA SEKONDARI

Jumla ya wanafunzi 1,909,017 wanasoma elimu ya sekondari kwa mwaka 2017. miongoni mwao, wanafunzi 947,486 sawa na 49.6% ni wavulana na wanafunzi 961,531 sawa na 50.4% ni wasichana.

Wanafunzi 1,564,112 sawa na 81.9% wanasoma shule za sekondari za serikali na wanafunzi 344,905 sawa na 18.1% wanasoma shule za sekondari binafsi.

Jumla ya walimu wa shule zote za sekondari ni 110,098 kati yao walimu 89,367 sawa na 81.2% ni wa shule za sekondari za serikali na walimu 20,731 sawa na 18.8% ni wa shule za sekondari binafsi.

Kwa undani wa takwimu hizi, fungua viunganishi vifuatavyo:-

>>IDADI YA SHULE ZA MSINGI KWA KILA WILAYA, 2017

>>IDADI YA SHULE ZA SEKONDARI KWA KILA WILAYA, 2017

>>IDADI YA WANAFUNZI WA MSINGI KWA KILA WILAYA, 2017

>>IDADI YA WANAFUNZI WA SEKONDARI KWA KILA WILAYA, 2017

>>MCHANGANUO WA UMRI WA WANAFUNZI WA MSINGI KWA KILA WILAYA, 2017

>>MCHANGANUO WA UMRI WA WANAFUNZI WA SEKONDARI KWA KILA WILAYA, 2017

>>UWIANO WA MWALIMU KWA WANAFUNZI WA MSINGI KWA KILA WILAYA, 2017

>>UWIANO WA MWALIMU KWA WANAFUNZI WA SEKONDARI KWA KILA WILAYA, 2017

>>FEDHA ZILIZOTOLEWA NA SERIKALI KWA KILA SHULE YA MSINGI, 2016-17

>>>FEDHA ZILIZOTOLEWA NA SERIKALI KWA KILA SHULE YA SEKONDARI, 2016-17

 

%d bloggers like this: