Home » Matangazo

Category Archives: Matangazo

Advertisements

NAFASI ZA MAFUNZO VETA DARAJA LA TATU 2018

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI
(VETA)

untitled

VETA INAPENDA KUWATANGAZIA WATANZANIA WOTE KUWA MAFUNZO KWA DARAJA LA TATU YATAANZA KUTOLEWA MWEZI JULAI, 2018 KATIKA VYUO VYA VETA VILIVYOORODHESHWA HAPA CHINI.

SIFA ZA KUJIUNGA:

MWOMBAJI LAZIMA AWE NA:
 CHETI CHA KUMALIZA KIDATO CHA NNE;
 CHETI CHA KUMALIZA DARAJA LA PILI NA KUPATA VOCATIONAL CERTIFICATE II (VCII).
MWOMBAJI ANAPASWA KUANDIKA BARUA KWENDA KWENYE CHUO ALICHOCHAGUA KWENYE ORODHA AKIAMBATANISHA NAKALA YA VIELELEZO VILIVYOTAJWA. WASICHANA WANAHIMIZWA KUOMBA.
MWISHO WA KUTUMA MAOMBI NI TAREHE 20 JUNI, 2018.
KWA MAWASILIANO ZAIDI:
MKURUGENZI MKUU
VETA MAKAO MAKUU
S. L. P 2849
DAR ES SALAAM
EMAIL: info@veta.go.tz
Tovuti: http://www.veta.go.tz

Orodha ya vyuo na Fani zinazotolewa ziko hapa >>>>>>Orodha ya vyuo vya VETA

Advertisements

NAFASI ZA MASOMO CHETI NA DIPLOMA VYUO VYA KILIMO

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

1000px-Coat_of_arms_of_Tanzania
APPLICATION FOR ADMISSION INTO DIPLOMA AND CERTIFICATE
PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2018/2019
The Permanent Secretary Ministry of Agriculture is officially announcing
applications for admission into Diploma and Certificate programmes offered at the
Ministry of Agriculture Training Institutes (MATIs) registered by NACTE for the
academic year 2018/2019. Applicants who meet the minimum entry qualifications
are invited to apply for admission from 1st May 2018 to 17th August 2018. The
following are the programmes offered at MATIs:
1) Diploma Courses
i. Diploma in General Agriculture (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology, Geography,
Mathematics, Nutrition and Agriculture.
ii. Diploma in General Agriculture (NTA Level 6(Upgrade):

Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a
registered agricultural training institute.
iii. Diploma in Land Use Planning:

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology, Geography, Mathematics and Agriculture.

OR
Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5)
from a registered agricultural training institute.
iv. Diploma in Irrigation (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology, Geography, Mathematics, Agriculture and Economics.

OR

Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a registered agricultural training institute.
v. Diploma in Food Production and Nutrition (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one
Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology,
Geography, Nutrition, Economics and Agriculture.

OR

Applicant must havepassed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a registered agricultural training institute.
vi. Diploma in Agro mechanization (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Geography, Mathematics,
Economics, Biology and Agriculture.

OR

Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a registered agricultural training institute.
vii. Diploma in Horticulture (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology, Geography, Nutrition,
Mathematics and Agriculture.

OR

Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a registered agricultural training institute.
viii. Diploma in Crop Production (NTA Level 5 to 6):

Applicant must have Advanced Certificate of Secondary Education with at least one Principal and one Subsidiary passes in Physics, Chemistry, Biology, Geography,
Mathematics, Nutrition and Agriculture.

OR

Applicant must have passed Certificate in General Agriculture (NTA level 4-5) from a registered agricultural training institute.
2) Certificate in General Agriculture (NTA level 4 to 5):

Applicant must have at least three passes of grade “D” in Physics, Chemistry, Biology,
Geography, Mathematics, Nutrition, Engineering sciences and Agriculture in
the Ordinary Certificate of Secondary Education. English will be an added
advantage

OR

If he/she has successfully been awarded NVA Level 3 status in the agricultural field from VETA training institutes.

MODE OF APPLICATION

i. Duly-filled form must be signed, attached with certified copies of birth certificate, academic certificates, transcripts, Bank pay-in slip of non refundable application fee of Tsh. 10,000/= and send to the address of theAgricultural Training Institute(s) of the applicant choice(s).

Issued by:
Permanent Secretary,
Ministry of Agriculture
Kilimo IV Dodoma
P.O. BOX 2182, DODOMA

Pakua hapa:

>>>>APPLICATION FORM

>>>>LIST OF TRAINING INSTITUTIONS

NAFASI ZA MASOMO CHETI NA DIPLOMA VYUO VYA MIFUGO 2018/19

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI
WAKALA WA VYUO VYA MAFUNZO YA MIFUGO – LITA3804_html_m777b2ad8

TANGAZO LA KUJIUNGA NA MAFUNZO YA ASTASHAHADA NA STASHAHADA KATIKA WAKALA WA VYUO VYA MAFUNZO YA
MIFUGO (LIVESTOCK TRAINING AGENCY – LITA) KWA MWAKA WA MASOMO 2018/19

Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) inatangaza nafasi za mafunzo katika ngazi ya Astashahada na Stashahada kupitia Wakala wa
vyuo vya Mafunzo ya Mifugo.
Katika mwaka wa masomo wa 2018/2019 Serikali kupitia Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) itatoa mafunzo kwenye Kampasi
zake nane; Tengeru, Mpwapwa, Morogoro, Buhuri, Madaba, Temeke, Mabuki na Kikulula. Kampasi ya Temeke haina huduma ya malazi kwa
sasa hivyo, watakaojiunga itabidi wajitegemee. Pia katika Kampasi za wakala wanachuo watakaopenda kukaa nje ya Kampasi wanaruhusiwa.
Wakala inakaribisha maombi kutoka kwa wahitimu wa kidato cha nne na sita wanaotaka kujiunga na mafunzo ngazi ya Astashahada na
Stashahada. Pia wahitimu wa Astashahada wenye fani zinazohusiana na kozi wanazoomba wanakaribishwa kujiunga kwa ngazi ya Stashahada.
Kozi zinazotolewa ni kama ifuatavyo :
 Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (Certificate in Animal Health and Production – CAHP NTA Level 4 -5)
 Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production – DAHP – NTA Level 4 – 6)
 Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production – DAHP – NTA Level 6)
 Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Certificate in Veterinary Laboratory Technology -CVLT – NTA Level 4-5)
 Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology – DVLT NTA Level 4- 6)
 Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology – DVLT NTA Level 6)
 Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (Diploma in Range Management and Tsetse Conntrol DRMTC) (NTA Level 6)

Kampasi zinazotoa mafunzo hayo ni kama ifuatavyo:

Kampasi             Anuani                       Simu                                              Kozi

MADABA    S.L.P 568 Songea      0765363181 or 0629102761        DAHP & CAHP(Bweni na kutwa)

TEMEKE      S.L.P 39866 DSM     0754768877 or 0627627670        CVLT & DVLT (Kutwa)
MABUKI       S.L.P 115 Misungwi 0767775146 or 0623984122      CAHP (Bweni na kutwa)

KIKULULA   S.L.P 472 Karagwe    0789426464 or 0627627524    CAHP (Bweni na Kutwa)
LITA HQ        S.L.P 9152 DSM         0627629505

Sifa za mwombaji
i. Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (DAHP – NTA Level 4 – 6)
Awe amemaliza elimu ya Kidato cha Nne au Sita na kufaulu masomo mawili ya Sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati,
Jiografia na Kilimo. Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa kwa wahitimu wa kidato cha Nne (Form IV)
ni D mbili katika masomo ya Sayansi na D mbili kwenye masomo mengine isipokuwa ya Elimu ya Dini na upishi;
Kwa wale waliomaliza kidato cha sita (Form six) mwenye subsidiaries mbili kwenye masomo ya sayansi ni sifa ya ziada.
AU: Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Animal Health and Production (CAHP), NTA level 5)
ii. Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (DVLT), NTA Level 4 -6
Awe amemaliza kidato cha Nne (Form IV) au kidato cha Sita (Form VI).
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada katika fani ya Veterinary Laboratory Technology (CVLT), NTA level 5
iii. Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (DRMT (NTA Level 6)
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada katika fani ya Animal Health and Production (AHPC- Term system) au Certificate in Agriculture
and Livestock Production (CALP) au Certificate in Animal Health and Production (CAHP NTA level 5).
iv. Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (CAHP NTA Level 4-5) na Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (CVLT NTA Level 4 -5)
Awe amemaliza Kidato cha Nne na kufaulu masomo mawili ya sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati, Jografia na Kilimo.
Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa ni cha alama ya D kwenye masomo manne,(mawili ya sayansi
na mawili kwenye masomo mengine isipokuwa Dini na Upishi.
AU: Awe amesoma na kufaulu kidato cha nne na kujiendeleza katika vyuo vya ufundi VETA na kupata NVA Level 3 au Trade Test I.
Utaratibu wa kujaza fomu ya maombi
Mwombaji anaweza kuchukua fomu kutoka kwenye Kampasi za wakala au kwenye Tovuti ya Wakala (Website): http//www.lita.go.tz na
kupakua; jaza fomu na hatimaye kuzirudisha kwenye Kampasi mojawapo au kwa njia ya barua pepe ifuatayo: litahq@yahoo.com
Pamoja na fomu ya maombi mwombaji aambatanishe payslip ya ada ya maombi uliyolipia kwenye akaunti ya Wakala kama ilivyoelekezwa kwenye fomu ya maombi.
Zingatia: Maombi yoyote yasiyozingatia maelekezo tajwa katika tangazo hili hayatashughulikiwa
Epuka kutapeliwa Fomu ya maombi (Application form) HAIUZWI! ipakuwe hapa>>>>Fomu ya maombi LITA
Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 30/07/2018.
Taarifa kwa watakaochaguliwa: Majina ya watakaochaguliwa yatatolewa kwenye:
Website: http://www.lita.go.tz na magazeti ya Habari leo na Mwananchi.
Kwa maelezo zaidi wasiliana na :
Mtendaji Mkuu,
Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo – LITA,
Veterinari Complex,
131 Barabara ya Nelson Mandela,
S. L. P 9152,
15487 Dar es Salaam
Simu Na. +255 22 28633479

NECTA YAONGEZA MDA WA KUJISAJILI MTIHANI WA KIDATO CHA NNE

TANGAZO
BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA


KUONGEZWA MUDA WA KUJISAJILI KWA WATAHINIWA WA
KUJITEGEMEA CSEE NA QT 2018
KATIBU MTENDAJI BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA ANAPENDA
KUWATANGAZIA WATU WOTE WANAOKUSUDIA KUFANYA MTIHANI WA
KIDATO CHA NNE NA MAARIFA (CSEE & QT) 2018 KAMA WATAHINIWA WA
KUJITEGEMEA KWAMBA, MWISHO WA KIPINDI CHA USAJILI WA MALIPO YA
ADA PAMOJA NA FAINI (Tsh 65,000 KWA CSEE NA Tsh 40,000 KWA QT),
UMEONGEZWA KUTOKA TAREHE 31/03/2018 HADI TAREHE 30/04/2018.
MALIPO YOTE YAFANYIKE KUPITIA POSTA TU.
HIVYO, WAOMBAJI WOTE WAHAKIKISHE WANAJISAJILI MAPEMA KWA NJIA
YA MTANDAO KUPITIA TOVUTI YA BARAZA LA MITIHANI: http://www.necta.go.tz.
IMETOLEWA NA:
KATIBU MTENDAJI

UDAHILI CHUO KIKUU CHA SOKOINE KWA MWAKA 2018/19

Applications are hereby invited for admission into Higher Degrees at Sokoine University of Agriculture (SUA) for the academic year 2018/2019.

Candidates for Postgraduate DiplomaMaster and PhD Degree programmes with course work are admitted once every year for an academic year that starts in October of each year. Candidates for PhD by research only and Master of Philosophy (MPhil) may apply and be admitted at anytime of the year. Successful candidates will be informed by end of June 2018 and will be expected to embark on studies in October, 2018. Candidates meeting the prescribed minimum qualifications are invited to apply for admission.

The following are the Postgraduate Diploma, Master and PhD degree programmes tenable at SUA:

POSTGRADUATE DIPLOMA PROGRAMMES
Hosted by School of Agricultural Economics and Business Studies 

 1. Postgraduate Diploma in Agricultural Economics – One year

Hosted by Solomon Mahlangu College of Science and Education

 1. Postgraduate Diploma in Education – One year for Science teachers

MASTER DEGREE PROGRAMMES
Hosted by School of Agricultural Economics and Business Studies

 1. Master of Business Administration – MBA (Agribusiness)
  This is a 18-month fulltime programme conducted by course work and an internship leading to examinable   Research paper.
 2. Master of Business Administration – MBA (Agribusiness) – Evening Programme
  This is a Part time programme for a period of 24 months. Teaching times are: 5.00 pm to 9.00 pm during week days and 8.30 am to 12.30 pm for Saturdays.
 3. MSc. Agricultural and Applied Economics 
 4. MSc. Agricultural Economics 

Hosted by College of Agriculture

 1. MSc. Crop Science
 2. MSc. Agricultural Education & Extension
 3. MSc. Agricultural Engineering
 4. MSc. Irrigation Engineering and Management
 5. MSc. Land Use Planning and Management
 6. MSc. Post-harvest Technology and Management
 7. MSc. Soil Science and Land Management
 8. MSc. Tropical Animal Production
 9. MSc. Food Science
 10. MSc. Human Nutrition
 11. MSc. Food Quality and Safety Assurance
 12. MSc. Agricultural Statistics
  The programme is offerred in collaboration with the Eastern Africa Statistical Training Centre (EASTC). Registered students are hosted by the EASTC in Dar es Salaam.

Hosted by College of Forestry, Wildlife and Tourism 

 1. MSc. Forestry
 2. MSc. Management of Natural Resources for Sustainable Agriculture
 3. MSc. Wildlife Management
 4. MSc. Ecosystems Science and Management
 5. MSc. Agroforestry
 6. MSc. Forest Resources Assessment and Management
 7. MSc. Forest Products and Technology
 8. MSc. Environmental and Natural Resources Economics
 9. MSc. Forest Engineering

Hosted by College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences

 1. MSc.  Anatomy
 2. MSc. Applied Cell Biology
 3. MSc. Comparative Animal Physiology
 4. MSc. Biochemistry
 5. MSc. Clinical Chemistry
 6. MSc. Pharmacology
 7. MSc. Applied Toxicology
 8. MSc. Applied Microbiology
 9. MSc. Molecular Biology and Biotechnology
 10. MSc. Parasitology
 11. MSc. Public Health and Food Safety
 12. MSc. Epidemiology
 13. MSc. Veterinary Pathology
 14. MSc. Clinical Pathology
 15. MSc. Veterinary Surgery
 16. MSc. Applied Veterinary Anesthesiology
 17. MSc.  Animal Reproduction and Biotechnology
 18. MSc. Natural Products Technology and Value Addition
 19. MSc. Health of Aquatic Resources
 20. Master of Preventive Veterinary Medicine
  This is a 12-month programme by coursework and a limited research assignment leading to production of an examinable research paper.
 21. Master of Philosophy 
  The programme is offered by research only, for two years on a full-time basis leading to a thesis. Areas of specialization are: Virology, Bacteriology, Mycology, Immunology, Entomology, Helminthology, Protozoology, Molecular biology and Pest Management Science.

Hosted by College of Social Sciences and Humanities 

 1. Master of Arts (M.A)  Rural Development
 2. Master of Arts in Project Management and Evaluation

PhD DEGREE PROGRAMMES
PhD Programmes by Coursework and Research

 1. PhD in Soil and Water Management
 2. PhD in Agricultural and Rural Innovation

PhD by Research only
PhD degree programmes by research only are offered in all Academic units ( SchoolColleges and Sokoine National Agricultural Library). Applications for PhD by research only are received throughout the year and studies can commence at any time of the year once admission is granted.

GENERAL MINIMUM ADMISSION QUALIFICATIONS
Post-Graduate Diploma:
Applicants must have a bachelor degree from a recognized institution of higher learning.

Master Degrees

 1. A candidate shall either hold a relevant honours bachelor degree of Sokoine University of Agriculture or a qualification from an approved institution of higher learning, deemed to be equivalent to an honours degree of Sokoine University of Agriculture.
 2. Candidates who hold unclassified degrees (e.g. BVM) should have a credit or a distinction in the subject of intended Master’s degree. Candidates wishing to pursue the Master of Preventive Medicine degree shall be required to have at least credits in any five subjects of the BVM degree or its equivalent.
 3. Candidates with pass bachelor degree may also be considered for admission if their undergraduate performance in the proposed subject of study was a B Grade average or above and they have satisfied the relevant Academic Units that they have exhibited academic potential through extensive field work, subsequent research experience and/or additional training.
 4. With the exception of the MPVM and MBA (Agribusiness) which are one year and one and half years degree programmes respectively, all other Master degree programmes are tenable for two years for full time students and three years for part time students. In the case of full time students, the first year is dedicated for coursework, while the second year is for research and dissertation writing.

PhD Degree Programmes
Applicants for PhD programmes should possess  honours master degree in the relevant field from SUA or from recognized Universities. Applicants should submit a research concept note along with the application documents. PhD studies by Research only are tenable for two and half  to four years and for 3 to 4 years for studies  by Research and coursework, respectively. The duration for part time students is a maximum of six years.

MODE OF APPLICATION
Application forms can be requested from the undersigned or downloaded from our website:
http://www.sua.ac.tz/postgraduate-application-forms. Such dully-filled forms can be returned physically or mailed to the undersigned together with evidence of payment of Shs. 50,000/= or 20$ for foreigners, as application fee. Payments should be made through A/C NO. 0150076769860 CRDB Bank :Swift Code No CORUTZTZXXX.

Deadline for application is 30th May 2018.

In all programmes, female applicants are encouraged to apply.

For further information, please contact
The Director,
Directorate of Postgraduate studies, Research, Technology Transfer and Consultancy
Sokoine University of Agriculture,
P.O. Box 3151, Chuo Kikuu,
Morogoro, Tanzania.
Telephone:+255 023-2640013,
Fax: +255 023 2640013
E-mail: postgraduate.students@suanet.ac.tz
Website: http://www.dprtc.sua.ac.tz/

%d bloggers like this: