Home » Habari

Category Archives: Habari

NAFASI ZA MASOMO VYUO VYA MIFUGO 2017/18

TANGAZO LA KUJIUNGA NA MAFUNZO YA ASTASHAHADA NA STASHAHADA KATIKA WAKALA WA VYUO VYA MAFUNZO YA MIFUGO (LIVESTOCK TRAINING AGENCY – LITA) KWA MWAKA WA MASOMO 2017/18

1. Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) inatangaza nafasi za mafunzo katika ngazi ya Astashahada na Stashahada kupitia Wakala wa vyuo vya Mafunzo ya Mifugo.
2. Katika mwaka wa fedha wa 2017/2018 Serikali kupitia Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) itatoa mafunzo kwenye Kampasi zake nane; Tengeru, Mpwapwa, Morogoro, Buhuri, Madaba, Temeke, Mabuki na Kikulula. Kampasi ya Temeke haina huduma ya malazi hivyo, watakaojiunga itabidi wajitegemee. Pia katika Kampasi zetu wanachuo wa ufadhili binafsi watakaopenda kukaa nje ya Kampasi wanaruhusiwa.
3. Wakala inakaribisha maombi kutoka kwa vijana waliomaliza kidato cha nne wanaotaka kujiunga na mafunzo ngazi ya Astashahada (Cheti). Pia vijana waliomaliza Kidato cha sita na wale wenye Astashahada (Cheti) katika fani zinazohusiana na kozi wanazoomba wanakaribishwa kwa ajili ya kujiunga na mafunzo kwa ngazi ya Stashahada (Diploma).

4. Kozi zinazotolewa ni kama ifuatavyo :
i) Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (Certificate in Animal Health and Production – CAHP)
ii) Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production DAHP)
iii) Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Certificate in Veterinary Laboratory          Technology – CVLT)
iv) Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology – DVLT)
v) Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (Diploma in Range Management and Tsetse Control-DRMTC)
5. Kampasi zinazotoa mafunzo hayo ni kama zinavyoonekana hapa chini na Kozi zitolewazo kwa kila Kampasi:
i) TENGERU S.L.P 3101 Arusha 0625874298 or 0727267335 DAHP & CAHP (Bweni na kutwa)
ii) MPWAPWA S.L.P 51 Mpwapwa 0629635700 or 0627627519 DAHP & CAHP(Bweni na kutwa)
iii) MOROGORO S.L.P 603 Morogoro 0752719458 or 0627885747 DAHP & CAHP (Bweni na kutwa)
iv) BUHURI S.L.P 1483 Tanga 0757954229 or 0785271732 DAHP CAHP (Bweni na kutwa)
v) MADABA S.L.P 568 Songea 0784641501 or 0629102761 DAHP & CAHP(Bweni na kutwa)
vi) TEMEKE S.L.P 39866 DSM 0754768877 or 0627627670 CVLT & DVLT (Kutwa)
vii) MABUKI S.L.P 115 Misungwi 0712581367 or 0623984122 CAHP (Bweni na kutwa)
viii) KIKULULA S.L.P 472 Karagwe 0763665322 or 0627627524 CAHP (Bweni na Kutwa)
ix) LITA HQ S.L.P 9152 DSM 0627629505

6. Sifa za mwombaji
i. Stashahada ya Afya na Uzalishaji wa Mifugo (Diploma in Animal Health and Production
DAHP)
Awe amemaliza elimu ya Kidato cha Sita na kufaulu masomo mawili ya Sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati, Jiografia na Kilimo. Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa ni cha Principal pass moja na subsidiary moja kwenye masomo ya sayansi.

AU
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Animal Health and Production (AHPC), CAHP NTA level 5, Agrovet

AU
Certificate in Agriculture and Livestock Production (CALP) waliosoma kwa mfumo wa muhula (term system)

ii. Stashahada ya Uendelezaji wa Nyanda za Malisho na Udhibiti wa Ndorobo (Diploma in Range Management and Tsetse Control-DRMTC)
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Animal Health and Production (AHPC- Term system) & CAHP NTA level 5, Certificate in Agriculture and Livestock Production (CALP)

iii. Stashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Diploma in Veterinary Laboratory Technology DVLT)
Awe amemaliza mafunzo ya Astashahada (Certificate) katika fani ya Veterinary Laboratory technology (CVLT) NTA level 5

iv. Astashahada ya Afya na Uzalishaji Mifugo (Certificate in Animal Health and Production – CAHP) na Astashahada ya Ufundi Sanifu wa Maabara ya Veterinari (Certificate in Veterinary Laboratory Technology – CVLT)
Awe amemaliza Kidato cha Nne na kufaulu masomo mawili ya sayansi kati ya Baiolojia, Kemia, Fizikia, Hisabati, Jografia na Kilimo. Kiwango cha chini cha ufaulu kitakachomwezesha muombaji kukubaliwa ni cha alama ya D kwenye masomo manne,(mawili ya sayansi na mawili kwenye masomo mengine isipokuwa Dini na Upishi.
AU
Awe amesoma na kufaulu kidato cha nne na kujiendeleza katika vyuo vya ufundi VETA na kupata VTA Level 3 au Trade Test I.

7. Utaratibu wa kujaza fomu ya maombi
Mwombaji anaweza kuchukua fomu kutoka kwenye Kampasi (Chuo) au kwa kufungua Tovuti ya Wakala – Website: http//www.lita.go.tz na kujaza fomu na hatimaye kuzirudisha kwenye Kampasi (chuo) au kwa njia ya barua pepe zifuatazo: litahq@yahoo.com
Pamoja na fomu ya maombi ambatanisha payslip ya ada ya maombi uliyolipia kwenye akaunti ya Wakala kama ilivyoelekezwa kwenye fomuya maombi.

Zingatia: Maombi yoyote yasiyozingatia maelekezo tajwa katika tangazo hili hayatashughulikiwa
Fomu ya maombi (Application form) HAIUZWI!

8. Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 15/08/2107.

9.Taarifa kwa watakaochaguliwa.
Majina ya watakaochaguliwa yatatolewa kwenye:
Website: http://www.lita.go.tz na magazeti ya Habari leo na Mwananchi.
Kwa maelezo zaidi wasiliana na :
Mtendaji Mkuu,
Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo – LITA,
Veterinari Complex,
131 Barabara ya Nelson Mandela,
S. L. P 9152,
15487 Dar es Salaam
Simu Na. +255 22 28633479

Pakua fomu hapa>>>>Application-forms-LITA-2017-2018

MAJINA YA WANAFUNZI WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA KIDATO CHA TANO NA VYUO VYA UFUNDI 2O17/18

TAKWIMU MUHIMU:
Jumla ya watahiniwa wa shule – 349,524
wasichana – 178,775 (51.1%)
wavulana – 170,749 (48.9%)
Jumla ya watahiniwa wa kujitegemea – 47,751
wasichana – 24,587 (51.5%)
wavulana – 23,164 (48.5%)
Watahiniwa waliofaulu kuanzia daraja la kwanza hadi la tatu – 96,018 (27.60%)
VIGEZO VILIVYOTUMIKA KWA MWAKA HUU:
i) AAA hadi CCD kama cut off point kwenye masomo ya tahasusi (Combination)
ii) Credit 3 na pointi zisizopungua 25 kwenye Daraja
iii) Machaguo yaliyojazwa na mwanafunzi kwenye selform.
iv) Nafasi zilizopo katika Shule husika
WANAFUNZI WENYE SIFA
Kati ya wanafunzi 96,018 ni wanafunzi 93,019 ndio wenye sifa za kuchaguliwa kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi kwa kuwa wamefaulu vigezo vyote vya msingi kama nilivyoainisha hapo juu.
Kati ya hao, Wanafunzi 92,998 ni wa Shule (School Candidates) na Wanafunzi 21 walisoma chini ya Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima.
TAREHE YA KURIPOTI
Muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa Kidato cha Tano kwa mwaka 2017, utaanza tarehe 17 Julai 2017

lakini kwa wanafunzi wanaongia Kidato cha Sita watafungua Shule tarehe 3/7/2017 kama ilivyokuwa

imepangwa. Kwa kuwa upangaji wa wanafunzi wanaoingia Kidato cha Tano kwa mwaka 2017 umezingatia
machaguo ya wanafunzi wenyewe na nafasi zilizopo katika Shule husika, hakutakuwa na fursa ya kufanya mabadiliko yoyote ya Shule. Nitumie nafasi hii, kuwaagiza wanafunzi wote kuripoti katika Shule walizopangwa kwa wakati.
Endapo mwanafunzi atachelewa kuripoti kwa zaidi yasiku 14 kuanzia tarehe ya kufungua Shule, nafasi yake itachukuliwa na wanafunzi wengine
Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi kwa mwaka 2017
inapatikana kwenye tovuti ya OR-TAMISEMI ya: http://www.tamisemi.go.tz & http://www.moe.go.tz
Aidha, fomu za kujiunga na Kidato cha Tano na Vyuo vya Ufundi (joining instructions) zinapatikana kwenye shule alikopangiwa mwanafunzi na kupitia tovuti ya Ofisi ya Rais TAMISEMI ya: http://www.tamisemi.go.tz
IMETOLEWA NA:
George B. Simbachawene (Mb)
WAZIRI WA NCHI, OR-TAMISEMI
Fungua link hizi hapa chini kuona majina:

UZOEFU KAZINI KUANZA KUTUMIKA KAMA SIFA YA KUJIUNGA VYUO VIKUU

Habari kwa hisani ya HabariLeo

TUME ya Vyuo Vikuu imekiri kuitisha mitihani ya utambuzi wa sifa mbadala (RPL) kwa watu ambao wana uzoefu wa siku nyingi katika fani zao wanazofanyia kazi, lakini hawana vigezo vya kielimu vya kujiunga na elimu ya chuo kikuu.

TCU imesema mitihani hiyo malengo yake ni kuwawezesha watu ambao wamefanya kazi kwa siku nyingi ambao watafaulu, waweze kujiunga na masomo ya shahada ya kwanza katika fani wanazofanyia kazi.

Akizungumza na gazeti hili jana, Msemaji wa TCU, Edward Mkaku, alisema jana kwamba mtihani huo ni wa utambuzi wa sifa mbadala ambao unawalenga watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu, lakini hawana vigezo vya kujiunga na elimu ya chuo kikuu.

“Kuna watu huko maofisini wana uwezo mkubwa wa kazi, wanawafundisha kazi hata watu ambao wamehitimu shahada, sasa huyo ndio tunayemlenga,” alisema Mkaku. Alisisitiza lengo la kuanzisha mitihani ya namna hiyo ni kuhakikisha kwamba watu ambao wamekaa muda mrefu kazini nao wanapata nafasi ya kujiendeleza kielimu.

“Kwa mfano kwenye vyumba vya habari huko kuna waandishi wazuri, ambao wana uwezo mkubwa wa kazi, hawa unaweza kukuta wameishia darasa la saba au kidato cha nne, lakini wamefanya kazi kwa muda mrefu, mitihani hii ni kwa ajili yao,” alisema.

Alisema cha msingi awe anajua kusoma na kuandika kiingereza, kwani ndio lugha ambayo inatumika katika kufanya mtihani huo wa RPL. Alitaja vituo vya mitihani hiyo kuwa ni Chuo Kikuu Huria, Chuo Kikuu cha Tumaini, Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo (SUA), Chuo Kikuu cha Tumaini cha Makumira na Chuo Kikuu cha Mzumbe.

Mkaku alisema kwa wote ambao watafaulu mtihani huo, watatunukiwa cheti ambacho watakitumia kuombea kozi wanazotaka kusomea kwenye vyuo mbalimbali vya elimu ya juu. Alisema wahitaji wanaomba TCU sio kuomba kwenye chuo.

Akizungumzia tangazo linalosambaa mitandaoni, Mkaku alikana kuhusika kwa tangazo hilo kwa maelezo kuwa wale ambao wameweka namba zao za simu hawatambuliwi na tume hiyo.

“Hizo namba walizoweka hata mimi nimewatafuta, nilitaka wanisaidie wao wanahusikaje, tunaomba wahusika waingie kwenye tovuti yetu inajieleza kwa ufasaha zaidi,” alisema Mkaku.

Alipoulizwa kama mpango huo umepata kibali cha waziri wa elimu, Profesa Joyce Ndalichako, Mkaku alisema TCU ndio wanaosimamia mafunzo ya vyuo vya elimu ya juu na mpango huo una mibaraka yote ya Serikali.

“Tunatoa mwito kwa watu kuomba ili wakafanye mtihani huo, tunaamini kwamba utawasaidia watakaofaulu kupata elimu ya chuo kikuu na kuwawezesha kustaafu wakiwa na mishahara mizuri kuliko ilivyo sasa hivi wanazibiwa kwa kuwa hawana elimu ya chuo kikuu,” alifafanua.

UTARATIBU MPYA WA UDAHILI WA VYUO VIKUU KWA MWAKA 2017/18

Kufuatia agizo la Rais Magufuli kwa tume ya vyuo vikuu Tanzania (TCU) kutowachagulia wanafunzi vyuo vya kusoma, Tume hiyo imetoa utaratibu mpya utakaoanza kutumika mwaka huu.

Utaratibu huo unawataka wanafunzi kutuma maombi moja kwa moja vyuoni badala ya kutuma TCU kama ilivyokuwa awali.

Zaidi fungua kiunganishi hiki >>>>>Change_of_Admission

MAELEKEZO KAMILI JUU YA UDAHILI WA KOZI ZOTE ZA AFYA KWA VYUO VYA SERIKALI MWAKA 2017/18

Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children (MoHCDGEC)

PUBLIC NOTICE

APPLICANTION FOR DIPLOMA AND CERTIFICATE IN HEALTH PROGRAMMES OFFERED BY GOVERNMENT HEALTH TRAINING INSTITUTIONS

The Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children (MoHCDGEC) would like to inform the public that admission into various Certificate and Diploma Programmes in Health and Related fields offered by Public health training institutions for academic year 2017/2018) is now open for new applicants. The applications can either be received at the Public Health Institutions which will admit the applicants through their Institutional Panel or the applicant can apply online through NACTE website (www.nacte.go.tz ).

Minimum Entry Requirements for Admission
Applicants, who aspire to be admitted into health training institutions registered by the NACTE (government and non-government OR recognized by Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children) for academic year 2017/2018, should meet the following minimum entry requirements:

PRE-SERVICE ENTRY QUALIFICATION

Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Community Health
Duration of One (1) Year
Holder of at least four (4) O-level passes non-religious subjects including biology at D grade or above.
OR
An applicant who has form IV or VI qualification with at least D of Biology; and had received informal training in CHWs, PSWs and MAs recognized programs; and practiced in the respective area. Admission of such applicants into the programme will follow guidelines and procedures for Recognition of Prior Learning (RPL) prescribed by NACTE.

Basic Technician Certificate Level (NTA Level 4)
Duration of One (1) year
Pharmaceutical Sciences:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including D passes in Biology and Chemistry;

Technician Certificate Level (NTA Level 5)
Duration of Two (2) years

Environmental Health:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including D passes in Physics/Engineering Sciences, Chemistry and Biology;

Pharmaceutical Sciences:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including D passes in Physics/Engineering Sciences, Chemistry and Biology;

Health Records and Information Technology:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including D passes in Mathematics, English,Chemistry and Biology;

Medical Laboratory Sciences
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least D passes in Chemistry, Biology, Physics, English and Mathematics;

Clinical Medicine:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least D passes in Chemistry, Biology, Physics, English and Mathematics.

Ordinary Diploma level (NTA Level 6)
Duration of Three (3) years

Environmental Health Sciences, Dental Laboratory Technology and Pharmaceutical Sciences, and Physiotherapy:
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including at least C pass in Chemistry and Biology; and D pass in Physics/Engineering Sciences

Clinical Dentistry
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including at least C in Biology, D in Chemistry, Physics, English language and Mathematics.

Optometry
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least C pass in Physics/Engineering Sciences and Biology; and D passes in Chemistry and Mathematics;

Health Records and Information Technology
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least C pass in Chemistry and Biology; and D pass in English and Mathematics;

Medical Laboratory Sciences, Clinical Medicine
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least C pass in Chemistry and Biology, and D passes in Physics, English and Mathematics

Nursing
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with C pass in Chemistry and Biology, and D passes in Physics and English

Note: For Government institutions, applicants are required to have completed O Level between 2012 and 2016 (inclusively).

Upgrading Programmmes
Duration of one (1) year

Clinical Medicine;
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Clinical Medicine with at least four (4) passes including D pass in Biology in Secondary Education Examination (CSEE)

Pharmaceutical Sciences;
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Pharmaceutical Sciences with at least four (4) passes including D pass in Physics, Chemistry and Biology in Certificate of Secondary Education Examination (CSEE)

Health Records and Information Technology;
Holder of Certificate in Health Record Technology with at least four (4) passes including D Pass in Biology in Secondary School Examination (CSEE)

Medical Laboratory Sciences
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Medical Laboratory Sciences with at least four (4) passes including D Pass in Biology and Chemistry in Secondary Certificate Education.
OR
Holder of Medical Laboratory Assistant Certificate trained through Knowledge based Curriculum with at least four (4) passes including D Pass in Biology in Secondary Certificate Education.

IN-SERVICE ENTRY QUALIFICATION

Ordinary Diploma in Nursing

Holder of Certificate NTA level 5 in Nursing with D pass in Biology, Chemistry or Physics (CSEE) for the graduates starting from 2010; OR
Graduates before NTAs system should have certificate in Nursing and Midwifery/Public Health Nurse B and at least D Pass in any of science subject;
Necessary Attachments:
Register and License to practice by TNMC
Technician Certificate and Transcript
Letter of permission from employer.

Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE); AND
Holder of Certificate in Environmental Health Sciences from Health Training Institution recognized by the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children;

Necessary Attachments:
Technician Certificate and Transcript
Letter of permission from employer.
License to practice

Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Medical Laboratory Sciences trained from Health Training Institution recognized by the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children with D passes in Biology and Chemistry in OLevel(CSEE) ; OR

Holder of Certificate in Medical Laboratory Sciences trained from Health Training Institution recognized by the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children with D passes in Biology and Chemistry in OLevel(CSEE) awarded before 2012.
Necessary Attachments:
Technician Certificate and Transcript
License to practice
Letter of permission from employer.

Ordinary Diploma in Clinical Medicine
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Clinical Medicine with at least four (4) passes including D pass in Biology in Secondary Education Examination (CSEE)
Necessary Attachments:
Technician Certificate and Transcript
Letter of permission from employer.

Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science
Holder of Technician Certificate (NTA level 5) in Pharmaceutical Sciences with at least four (4) passes including D pass in Physics, Chemistry and Biology in Certificate of Secondary Education Examination (CSEE)
Necessary Attachments:
Technician Certificate and Transcript
Letter of permission from employer.
License to practice

Advanced Diploma (Clinical Medicine AMO; Clinical Dentistry – ADO; and Vector Control).
Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE); AND
Ordinary Diploma Certificate of the related field awarded by the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children;
Necessary Attachments:
Ordinary Diploma Certificate and Transcript
Letter of permission from employer.
License to practice

Important Issues to Observe

The applications are received at the Public Health Institutions which will admit the applicants through their Institutional Panel and also one can apply directly online through NACTE website (www.nacte.go.tz).
Applicant will choose not more than five (5) choices.

Applicants will be required to pay a Non-refundable application fee of Tshs.30,000/- payable through M-Pesa.
Payment of application fee through M-Pesacan be done by following the steps below: –
Dial *150*00#
Select 4. (Payments)
Select 4. Enter business number
Enter the business number now, (Please enter 607070)
Enter reference no. (Please enter 1234)
Enter Amount (30,000/=)
Enter PIN
Press 1 to Confirm

Deadline for receiving application will be on 20th August 2017.
Results for selected applicants will be posted on Ministry (MoHCDGEC) website, Institution, NACTE website and individual applicants profile.
Joining instruction will be given by institutions on which applicants was selected.

Kindly be advised to observe the admission dates, and note that in any case, admission will not be extended.

Issued by:
Permanent Secretary
Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children
DATED: 23rd MAY, 2017

 

%d bloggers like this: