Home » Habari

Category Archives: Habari

Advertisements

“LIKES” NA “DISLIKES” ZA TSNP KWA MUONGOZO WA MIKOPO YA WANAFUNZI 2018/19

MTANDAO WA WANAFUNZI TANZANIA
Kitalu Na. 620 Sinza A, P. O. Box 110024, Ubungo Dar es Salaam
Simu: +255 762 693 509 / +255 654 975 802 Barua Pepe: info@tsnp.or.tz Tovuti: www.tsnp.or.tz
TSNP

TAARIFA KWA UMMA
Mtandao wa wanafunzi Tanzania (TSNP) ni asasi ya wanafunzi, isiyo ya kiserikali, kibiashara, isiyofungamana na upande wowote wa imani au itikadi ya kisiasa na inayoongozwa na wanafunzi wenyewe katika kutetea haki na kulinda maslahi ya wanafunzi nchini Tanzania. TSNP iliasisiwa mwaka 2001 ikiwa na maono ya kuwa na jamii huru ya wanafunzi wanaoshiriki kikamilifu katika masuala yanayogusa maslahi ya wanafunzi na yale ya kijamii. Tangu kuanzishwa kwake, TSNP imekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki na wajibu wa wanafunzi nchini bila kujali kikwazo chochote. Wanachama na viongozi wa TSNP wamekuwa wakifanya kazi hii kwa moyo mmoja na kwa maslahi ya wanafunzi bila ubaguzi.

Ndugu wanahabari, Muongozo wa utoaji mikopo kwa mwaka wa masomo 2018/2019 uliotolewa na bodi ya mikopo mwanzoni mwa mwezi huu umeainisha vigezo na masharti mbali mbali kwa waombaji wa mikopo. TSNP Tumeupitia muongozo wote, kipengengele kwa kipengele na kubaini mambo mbalimbali ambayo ni:

UBORA WA MUONGOZO.
Ndugu wanahabari, TSNP tumefarijika kuona maboresho yafuatayo katika muongozo huo:
1. Kuongozeka kwa makadirio ya wanufaika wapya wa mikopo kutoka 30,000/- mwaka 2017/2018 hadi 40,000/- mwaka 2018/2019.
2. Kuanza kutolewa kwa mikopo ya wanafunzi wa ngazi ya Diploma.
3. Kuongezeka kwa bajeti kutoka Bil. 427 ya mwaka 2017/2018 hadi Bil. 477 kwa mwaka 2018/2019
4. Kuanza kutumika kwa mfumo mpya wa utoaji mikopo kwa njia ya finger print ambao utarahisisha wanafunzi kupokea fedha zao kwa wakati.

MAPUNGUFU
Ndugu wanahabari, pamoja na maboresho tuliyoyatambua hapo juu, bado muongozo huu una mapungufu mengi sana. Baadhi ya mapungufu hayo ni:
1. Suala la kubadilika badilika kwa vigezo vya kuomba mikopo:
Bodi ya mikopo imeendelea kubadilisha vigezo kila mwaka na kuweka vigezo visivyo na tija ikiwa ni sehemu ya muendelezo wa kukwepa majukumu ya kusaidia wanafunzi kutimiza ndoto zao za kupata elimu. TSNP tunalitafsiri jambo hili kama dhamira ya kutoa fedha kwa wanafunzi wachache kulingana na bajeti ambayo miaka yote imekuwa haitoshelezi, ndio maana kunatumika nguvu kubwa ya kutambulisha vigezo ambavyo ni Kama vikwazo kwa wanafunzi kunyimwa mkopo. Mwaka 2017/2018 tulipinga sana hivi vigezo ambavyo hata utekelezaji wake haukuwa mkubwa..
Mfano, ukisoma muongozo huu wa bodi ya mikopo 2018/2019, kipengele cha 3.1 na 3.2 inaelezea sifa za mwanafunzi mwenye uhitaji na sifa zinazotambulika kisheria, ambazo zimeelezewa pia katika sheria ya bodi ya mikopo ya 2004, ndio ambazo zinatakiwa kufuatwa na bodi. Kutambulisha sifa nyingine zaidi ni kuleta ubaguzi.
Vigezo ambavyo TSNP tunavilalamikia ni pamoja na;
Kipengele No. (vii) kinachozuia mwanafunzi ambaye mzazi au mlezi wake ni mmiliki wa biashara au meneja wa makampuni yanayotambuliwa na mamlaka za usajili kwamba hawaruhusiwi kuomba mikopo. Hiki ni kipengele gandamizi na kitawaumiza wanafunzi wengi. Ieleweke kwamba, “meneja” ni cheo tu hakitambulishi uwezo wa mtu, hata mwenye kibanda cha M-pesa na kampuni ndogo iliyosajiliwa anaweza kuwa meneja wa biashara yake na amesajili biashara yake Brela na TRA na analipa kodi ila mtaji wake ni laki 5 tu, Je, na huyu ni Tajiri? Kwamba mtoto wake asipati mkopo? Kigezo gani kinatumika kujua ukubwa wa biashara?
Kipengele cha sita(vi) Kinazuia wanafunzi waliotajwa katika sheria ya utumishi wa umma wasiombe mikopo. Sheria hiyo pamoja na viongozi wakubwa, imetaja vilevile madiwani, Maafisa watendaji wa kata na mtaa n.k ambao kimsingi kazi yao haina mishahara kabisa. Kigezo hiki hakipo kisheria na huenda vimewekwa makusudi ili kupunguza wanufaika kulingana na bajeti.
Suala la kuzuia wanafunzi waliosoma shule binafsi. Hili ni jambo ambalo vilevile litawagharimu wanafunzi wengi. Kusoma shule binafsi sio kigezo kinachotambulisha uwezo wa mzazi kuhimili gharama za masomo chuo kikuu. Wazazi hali hubadilika, kuna kufilisika, magonjwa, wanao resit, kudhaminiwa, wanaolipiwa ada ndogo chini ya M. 1, kuwanyima mkopo hawa ni kukatisha Ndoto zao.

  1. Suala la muda wa kuwasilisha maombi ya mikopo 2018/2019;

TSNP tumesikitishwa kuona kuwa, dirisha la kuomba mikopo limefunguliwa kabla hata wanafunzi wa kidato cha sita hawajamaliza mitihani na huenda litafungwa kabla matokeo hayajatoka. Mwaka 2017 matokeo ya kidao cha sita 2017 yalitolewa na Baraza la Mitihani NECTA tarehe 15/7/2017 sawa na tarehe ambayo dirisha la kuwasilisha maombi mwaka huu litakuwa linafungwa. Hii inamaanisha kuwa, wanafunzi wanawasilisha maombi ya mikopo wakiwa hawajui kama wamefaulu au wamefeli. Wanafunzi wa kidato cha sita waliofanya mitihani mwaka huu ni wanafunzi 87, 643. Endapo wanafunzi 20,000 wakifeli mitihani hiyo huku tayari wameomba mikopo na kulipia TSH. 30,000/= kila mmoja kama ada ya kuwasilisha maombi, Bodi ya Mikopo itakuwa imepokea jumla ya TSH. 600,000,000/- bila kufanya kazi yoyote ya msingi. Huku ni kuwaibia wanafunzi.

  1. Suala la mfumo wa kuwasilisha maombi;

Kwa mujibu wa muongozo uliotolewa, mfumo wa Kielektroniki utatumika pia mwaka huu katika kuwasilisha maombi hayo. Muongozo huo umeongeza kuwa, hakutakuwa na fursa ya mwanafunzi kurekebisha taarifa zake endapo atakosea hatua yoyote jambo ambalo ni tofauti na utaraibu wa miaka yote ambapo orodha ya majina ya wanafunzi waliokosea kuwasilisha maombi ilikuwa ikitolewa ili wanafunzi warekebishe taarifa zao.

Ndugu wanahabari, pamoja na mambo yaliyoainishwa hapo juu, tunapenda pia kuziomba mamlaka muhimu katika mchakato huu kama ifuatavyo:
Tume ya vyuo vikuu nchini (TCU)
Hiki ni chombo muhimu sana katika mchakato wa utoaji mikopo. Bodi ya mkopo wanategemea majina kutoka TCU kujua wanafunzi wamedahiliwa chuo gani. Changamoto kubwa kwa wanafunzi ni:
Suala la Multiple selection.
Tatzizo hili ni kutokana na mfumo mpya wa udahili ambapo wanafunzi huomba vyuoni moja kwa moja, ambapo, kiutaratibu, mwanafunzi akidahiliwa chuo zaidi ya kimoja anapaswa kuthibitisha atasoma chuo gani. Vipo vyuo ambavyo vina uhitaji wa wanafunzi hivyo huwathibitishia wanafunzi kwa lazima  kwa makusudi tu mwanafunzi husika abaki au aonekane amekubali kubaki chuo hicho. Utakuta mwanafunzi chuo alicho confirm ni kingine na kuna kingine ameonekana ame confirm ikiwa sio kweli. Hivyo hupelekea bodi kupata wakati mgumu hadi mwisho wanamaliza mchakato wa kutoa mikopo bila kujua mwanafunzi X mwenye sifa yupo chuo kipi Kati ya vyuo vitatu au viwili. Hivyo tunaiomba TCU ambayo inamamlaka kisheria ya kudhibiti na kufanya uangalizi wa vyuo, itoe onyo kwa vyuo vyote nchini kuacha Mara moja Tabia hii kwani hupelekea wanafunzi wenye vigezo kukosa mkopo kwa uzembe wa vyuo vichache vyenye tamaa ya wanafunzi.
Suala la ucheleweshaji wa barua za udahili (admission letter) kutoka TCU kwenda bodi jambo hilo huchelewesha mchakato mzima wa kupata mkopo, mwanafunzi Tayari anajulikana amedahiliwa chuo X lakini Admission letter yake huchelewa kufika bodi ya mkopo kutoka TCU ikiwa mwanafunzi mwenyewe tayari ana Admission letter kutoka chuo ila bodi una kuta haina Admission letter jambo linalopelekea wanafunzi wenye vigezo kukosa mkopo.
Wakala wa udhamini na ufilisi (RITA)
Muongozo wa bodi ya mkopo 2018/2019 umewataja RITA kuhusika katika kuthibitisha vyeti vya vifo vya wazazi na vya kuzaliwa vya waombaji mkopo, kabla ya kuviambatanisha na kupeleka bodi.
Tatizo linalolalamikiwa na wanafunzi; jambo hili hukumbwa na changamoto nyingi ikiwemo RUSHWA. Vilevile, kumekuwa na mlolongo mrefu kama vile wanafunzi wa mikoani kutakiwa kutuma vyeti vyao kwa njia ya barua pepe jambo ambalo wakati mwingine vyeti hivyo huwa havirudi kwa wakati.

MAPENDEKEZO YA JUMLA.
Tunatoa wito kwa bodi ya mikopo, kushirikisha wadau zaidi ikiwemo wanafunzi wenyewe ili kuondokana na changamoto zinazojitokeza.
Bodi ya mikopo isisie kufuata sharia ya uanzishwaji wake bila kuweka masharti magumu
Bodi ya mikopo kupitia wataalamu wake iufanyie marekebisho mfumo wa uwasilishaji maombi kwa njia ya mtandao ili uwe nyumbufu (flexible) wakati wowote ili endapo mwanafunzi atakosea kuweka taarifa zake awe na fursa ya kurekebisha wakati wowote kabla ya tarehe ya mwisho.
Tunaziomba mamlaka za TCU na RITA kuhakikisha kuwa mifumo yao haiathiri haki ya mwanafunzi kupata mikopo ambayo ni haki yake kwa mujibu wa sheria.
Endapo hakutakuwa na sababu za msingiu, Bodi ya mikopo isubirie wanafunzi wamalize mitihani na matokeo yatoke ili kila mwenye sifa aweze kuomba na sio mwanafunzi kuomba bila kujua kama amefaulu au amefeli.

HITIMISHO
Ni ndoto yetu kuona kuwa, Bodi ya mikopo inawasaidia wanafunzi nchini kwa haki na usawa ili kumuwezesha kila mwanafunzi mwenye ndoto, utayari na anayekidhi vigezo vya kielimu apate fursa hii muhimu bila kubaguliwa. TSNP hatutasita kuwazungumzia wanafunzi endapo kutakuwa na mazingira yoyote ya uminyaji wa haki za wanafunzi. Mungu Ibariki Tanzania.

Imetolewa na:

Idara ya Haki za Wanafunzi
Mtandao wa Wanafunzi Tanzania
22/5/2018

Advertisements

BAJETI YA MIKOPO NI BILION 427 HESLB WAKIFUNGUA RASMI DIRISHA LA MAOMBI

images

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) leo imetangaza kuanza kupokea maombi ya mikopo ya elimu ya juu kwa muda wa miezi miwili na kusisitiza kuwa maombi yote yatapokelewa kwa njia ya mtandao.

Mkurugenzi Mtendaji wa HESLB Bw. Abdul-Razaq Badru amesema hayo jijini Dar es salaam  wakati akifungua rasmi kuwa mtandao wa kuwasilisha maombi ya mkopo (www.olas.heslb.go.tz) utakuwa wazi kuanzia Mei 10, 2018 hadi Julai 15, 2018 ili kuwapa fursa wanafunzi wahitaji kuwasilisha maombi yao.

“Mwaka jana tulitoa mwezi mmoja, mwaka huu tumetoa muda zaidi ili kuwawezesha kusoma mwongozo kwa makini na kuzingatia maelekezo tunayoyatoa,” amesema Bw. Badru katika mkutano na wanahabari ambapo pia alizungumzia mambo muhimu yaliyomo kwenye mwongozo unaojumuisha sifa na taratibu za utoaji mikopo kwa mwaka 2018/2019. Mwongozo huo unapatikana katika lugha za Kiswahili na Kiingereza kwenye tovuti ya Bodi (www.heslb.go.tz)

Mambo muhimu yaliyomo kwenye Mwongozo

Mkurugenzi Mtendaji amesema kuwa katika utoaji mikopo kwa mwaka 2018/2019, kipaumbele kitatolewa kwa watanzania wahitaji wanaosoma kozi zenye uhitaji mkubwa zaidi kitaifa kama walimu wa masomo ya sayansi na hisabati; na sayansi ya afya ya binadamu.

“Tutatoa kipaumbele pia kwa waombaji mikopo watakaodahiliwa katika kozi zinazohitajika kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda kama uhandisi wa aina zote; kozi za sayansi za kilimo na wanyama na kozi zinazohusiana na gesi na nishati,” amesema Bw. Badru katika mkutano huo uliohudhuriwa na wawakilishi wa wadau wa HESLB kama Shirikisho la Serikali za Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu (TAHLISO); Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) na Shirika la Posta (TPC).

Aidha, ameongeza kuwa watanzania wahitaji ambao ni yatima na wana nakala za vyeti vya vifo vilivyothibitishwa na Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) nao watapewa kipaumbele bila kujali kozi wanazosoma. Wengine watakaopewa kipaumbele ni waombaji wenye ulemavu uliothibitishwa na Mganga wa Mkoa au Wilaya na waombaji mikopo ambao walifadhiliwa katika masomo yao ya stashahada (diploma) au sekondari na wana barua za uthibitisho kutoka taasisi zilizowafadhili.

Bajeti na idadi ya watakaopata mikopo kwa 2018/2019

Kuhusu malengo ya utoaji mikopo kwa mwaka wa masomo 2018/2019, Bw. Badru amesema Bodi imepanga kutoa mikopo kwa jumla ya wanafunzi wapya 40,000 na wanaoendelea zaidi ya 80,000. Kati yao, wanawake watakuwa asilimia 35 (14,000) na wanaume asilimia 65 (26,000). Bajeti ya fedha za mikopo kwa mwaka 2018/2019 ni TZs 427 bilioni.

Maboresho yanayoendelea

Kuhusu uboreshaji wa mifumo ya TEHAMA, Bw. Badru amesema Bodi ya Mikopo kwa kushirikiana na Kitengo cha Kompyuta cha Chuo Kikuu cha Dar es salaam (UCC) wanaendelea na maboresho makubwa ili kuifanya mifumo ya utoaji na urejeshaji mikopo kuwa rafiki zaidi kwa wateja. Kazi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu.

“Kwa mfano, mfumo wa kuwasilisha maombi sasa umeboreshwa na kuwa rafiki zaidi kwa kuwa unamwongoza mwombaji katika kila hatua – na hatoweza kwenda hatua inayofuata kabla ya kukamilisha hatua ya awali,” amesema Bw. Badru.

Aidha, kwa mara ya kwanza, Bodi imetoa mwongozo wake wa uombaji mikopo katika lugha ya Kiswahili pamoja na kitabu chenye maswali na majibu 21 kuhusu sifa na utaratibu (hatua kwa hatua) wa kuwasilisha maombi ya mikopo. Kitabu na mwongozo vinapatikana katika tovuti ya Bodi na vitasambazwa kwa wadau kuanzia wiki ijayo ambapo maafisa wa Bodi watatembelea shule na waombaji nchini kote.

Maoni ya TAHLISO

Akiongea katika mkutano huo, Meneja Usajili wa RITA Bi. Patricia Mpuya amewahakikishia waombaji wa mikopo kuwa vyeti vya vifo na kuzaliwa ambavyo vitawasilishwa kwa taasisi hiyo kuwa vitahakikiwa ndani ya siku tatu.

“Tunawakumbusha kuhakikisha wanaleta maombi haraka badala ya kusubiri ‘deadline’ (muda wa mwisho) na sisi tumejipanga wanapata majibu ya uhakiki ndani ya siku tatu tangu tuyapokee,” amesema Bi. Mpuya.

Kwa upande wake, Kaimu Mkuu wa Shirika Posta (TPC) Bw. Hassan Mwangombe, ambao watapokea na kusafirisha kwenda HESLB fomu za maombi ya mikopo, amesema wamejipanga kutoa huduma za elimu kwa waombaji na intaneti katika vituo vyao zaidi ya 180 nchini. Aidha, wameandaa bahasha maalum ambayo mwombaji mkopo atajaza taarifa zake muhimu ili kurahisisha uwasilishaji wa maombi hayo kwa HESLB.

Mwenyekiti wa TAHLISO Bw. George Mnali amezitaka RITA na TPC kuhakikisha wanatekeleza mipango yao ya kuwahudumia waombaji mikopo kama walivyoahidi na kuongeza TAHLISO itatumia muda wa miezi miwili kuwaelimisha wanafunzi wasio na mikopo lakini wana sifa kuomba na kufuata maelekezo ya Bodi.

Wito

Bodi imewataka waombaji mikopo kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na wale ambao wana uwezo wa kugharamia elimu ya juu kutoomba mkopo ili kutoa fursa kwa wahitaji halisi wengi zaidi kuomba na kupata mikopo.

HESLB ilianza kazi rasmi mwaka 2005 ili, pamoja na majukumu mengine, kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa watanzania wahitaji na wenye sifa na kukusanya mikopo iliyoiva ambayo ilitolewa na Serikali tangu mwaka 1994/1995.

Imetolewa na:

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu

DAR ES SALAAM

Alhamisi, Mei 10, 2018

TAARIFA YA KUFUNGULIWA KWA DIRISHA LA MAOMBI YA MIKOPO HESLB 2018/19

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) inapenda kuwataarifu wananchi kuwa inatarajia kuanza kupokea maombi ya mikopo ya elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2018/2019 kuanzia wiki ya kwanza ya mwezi Mei, 2018 baada ya kukamilishwa kwa maboresho makubwa ya mfumo wa uombaji kwa njia ya mtandao.

 

Mkurugenzi Mtendaji

Maboresho ya mfumo wa maombi

Mkurugenzi Mtendaji wa HESLB Bw. Abdul-Razaq Badru amesema katika taarifa yake ya Aprili 17, 2018 kuwa maombi yote yatapokelewa kwa njia ya mtandao (www.olas.heslb.go.tz) ambao umefanyiwa maboresho na Kituo cha Kompyuta cha Chuo Kikuu cha Dar es salaam (UCC-UDSM).

Aidha, Bw. Badru amesema dirisha hilo litafunguliwa sambamba na kutangazwa kwa mwongozo wa kina utakaotoa utaratibu wa kuwasilisha maombi, tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi, sifa na vigezo vitakavyotumika katika kuchambua na kutoa mikopo kwa mwaka ujao wa masomo unaotarajiwa kuanza mwezi Oktoba, 2018.

“Tunawasihi wale wote wanaotarajia kuomba mkopo wa elimu ya juu kusoma kwa makini mwongozo tutakaoutoa kwa vyombo vya habari na tovuti mwanzoni mwa mwezi Mei, 2018 na kuuzingatia,” amesema Bw. Badru.

Bw. Badru amefafanua kuwa wito wa Bodi ya Mikopo umetolewa kutokana na uzoefu wa miaka iliyopita ambapo waombaji wa mikopo waliwasilisha maombi yao bila kuzingatia mwongozo uliotolewa na kusababisha baadhi ya wanafunzi kukosa mikopo.

“Mwaka jana, kwa mfano, zaidi ya waombaji 10,027 kati ya waombaji zaidi ya 61,000 hawakuambatisha nyaraka muhimu kama vyeti vya kuzaliwa au hata vile vya vifo vilivyothibitishwa na Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) kama tulivyoelekeza,” amesema.

Nyaraka muhimu zinazohitajika
Nyaraka nyingine muhimu ambazo waombaji mikopo wanapaswa kuziandaa ni pamoja na nakala za vyeti vya kitaaluma za kidato cha nne, sita na stashahada ambazo zimethibitishwa na Kamishna wa Viapo yaani Wakili au Hakimu.

Aidha, wanafunzi waombaji wenye ulemavu au wenye wazazi wenye ulemavu wanapaswa kuwa na barua zinazothibitisha ulemavu huo kutoka kwa Mganga Mkuu wa Mkoa, Wilaya au Kituo cha Afya cha Serikali;

Bw. Badru ameongeza kuwa wanafunzi ambao walifadhiliwa katika masomo yao ya Sekondari au Stashahada (Diploma) wawe na barua za uthibitisho wa udhamini huo kutoka katika taasisi zilizogharamia masomo yao.

Maafisa wa HESLB kutoa elimu mikoani
Katika hatua nyingine, Bw. Badru amesema mwaka huu maafisa wa Bodi ya Mikopo watatembelea mikoa mbalimbali ili kukutana na waombaji mikopo kwa lengo la kuwaelimisha kuhusu taratibu sahihi za kuwasilisha maombi yao ya mikopo kwa njia ya mtandao. Ratiba na maeneo itakapofanyia mikutano hiyo itatangazwa mwanzoni mwa mwezi Mei, 2018.

HESLB ilianza kazi rasmi mwaka 2005 ili, pamoja na majukumu mengine, kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa watanzania wahitaji na wenye sifa na kukusanya mikopo iliyoiva ambayo ilitolewa na Serikali tangu mwaka 1994/1995.

Imetolewa na:
Abdul-Razaq Badru
Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu
DAR ES SALAAM
Kwa ufafanuzi: +255 (0) 757 500800

ABDUL NONDO ASOMEWA MASHITAKA LEO

Image result for abdul nondo mahakamani

                                                                             Picha kwa hisani ya mtandao

Mwenyekiti wa Mtandao wa Wanafunzi Tanzania (TSNP) na Mwanafunzi wa UDSM Abdul Nondo amefikishwa mahakama ya Wilaya ya Iringa kwa ajili ya kusikiliza maelezo ya awali kuhusu kesi inayomkabili.

Akisoma mashtaka hayo, wakili wa Serikali Abel Mwandalamo amesema kuwa Nondo anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni kusambaza taarifa za uongo akiwa Ubungo jijiji Dar Es Salaam na kutoa taarifa za uongo akiwa mjini Mafinga kwa askari Polisi kituo cha Mafinga Wilayani Mufindi.

Nondo amekana mashtaka hayo yanayo mkabili mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya Wilaya ya Iringa Hakimu John Mpitanjia.

Aidha upande wa Jamhuri unakusudia kuleta mashahidi watano ambao ni Copro Salum, Veronica Fredy (Mpenzi wa Nondo), Alphonce Mwamule, Copro Abdulkadir na mtu kutoka Mtandao wa Tigo.

Kadhalika, upande wa jamhuri unakusudia kuambatanisha vielelezo vya ushahidi ambavyo ni Taarifa za uchunguzi kuhusiana na mawasiliano ya simu, Maelezo kutoka Mjini Mafinga yakidai Nondo katekwa na kuleta kielelezo cha simu za mkononi.

Upande wa Jamhuri umeomba kuanza usikilizwaji wa shauri hilo na watakuwa tayari kuleta mashahidi baada ya wiki moja.

Naye Hakimu John Mpita Njia amehairisha kesi hiyo na kuanza kusikilizwa tena mfululizo tarehe 18 na 19 kutokana na maombi ya upande wa utetezi wakili Chance Mloga kuiomba mahakama kusikiliza kesi hiyo kwa mfululizo.

Chanzo: dmgidange

BAJETI YA WIZARA YA ELIMU MIKONONI MWA KAMATI YA BUNGE

Tokeo la picha la bunge

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imewasilisha Taarifa ya Utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2017/18 na Makadirio ya Bajeti kwa mwaka 2018/19 kwenye Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma na Maendeleo ya Jamii.

Uwasilishaji wa taarifa hiyo umefanyika leo katika ofisi za Bunge zilizopo Mkoani Dodoma ambapo wajumbe wa Kamati hiyo wamepata fursa ya kupitia na kujadili Fungu 46.

%d bloggers like this: