Follow Elimu Leo Blog on WordPress.com

Member of The Internet Defense League

Sajili Barua pepe yako upate habari mpya kila zinapotokea

Join 1,943 other followers

Idadi ya waliotutembelea

  • 474,375
Advertisements

UDHAMINI MNONO WA MASOMO KWA NGAZI YA “MASTERS” KWA WASICHANA WA AFRIKA MASHARIKI

Inter-University Council for East Africa
P O Box 7110, Kampala, Uganda
Tel: +256 773 181662
E-Mail: exsec@iucea.org
Website: http://www.iucea.org

L7UCWruq

CALL FOR MASTERS FELLOWSHIP APPLICATIONS
Supporting Young Talented Female Scientists to Become Future Leaders
CLOSING DATE: June 4 2018

The World Bank is partnering with eight Governments in Eastern and Southern Africa in an innovative project with the aim of improving the quality of training and research in higher education, and reducing the skill gaps in key development priority areas. The Eastern and Southern Africa Higher Education Centers of Excellence (ACE II) Project supports the governments of Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, and Zambia in strengthening selected African Centers of Excellence (ACEs) to deliver quality post-graduate education and build collaborative research capacity
in the following priority areas: (i) Industry, (ii) Agriculture, (iii) Health, (iv) Education, and (v) Applied Statistics. The ACE II Project implements three components, namely (i) strengthening the 24 higher
education institutions into regional ACEs in Eastern and Southern Africa in a set of defined regional priority areas (US$ 140 million); (ii) providing capacity building support to these ACEs through regional activities (US$3 million); and (iii) supporting coordination and management of the implementation of components (i) and (ii) (US$5 million).
As Regional Facilitation Unit (RFU) for the ACE II Project, the Inter-University Council for East Africa (IUCEA) leads the implementation of key elements of Component 2 of the project, aimed at building strong and sustainable regional partnerships and collaborations to produce competent Masters and PhD holders for the regional market and improve quality of teaching in higher education and quality of production and services in public and private sectors. To encourage the participation of young African
female students at postgraduate level, IUCEA wishes to implement a Fellowships Program aimed at providing competitive Masters Scholarships to academically deserving future talents to promote regional female student mobility. Eligible female applicants who can demonstrate interest and ability in the priority areas are encouraged to apply for the 30 Fellowships available for the 2018/2019 academic year.

(more…)

Advertisements

“LIKES” NA “DISLIKES” ZA TSNP KWA MUONGOZO WA MIKOPO YA WANAFUNZI 2018/19

MTANDAO WA WANAFUNZI TANZANIA
Kitalu Na. 620 Sinza A, P. O. Box 110024, Ubungo Dar es Salaam
Simu: +255 762 693 509 / +255 654 975 802 Barua Pepe: info@tsnp.or.tz Tovuti: www.tsnp.or.tz
TSNP

TAARIFA KWA UMMA
Mtandao wa wanafunzi Tanzania (TSNP) ni asasi ya wanafunzi, isiyo ya kiserikali, kibiashara, isiyofungamana na upande wowote wa imani au itikadi ya kisiasa na inayoongozwa na wanafunzi wenyewe katika kutetea haki na kulinda maslahi ya wanafunzi nchini Tanzania. TSNP iliasisiwa mwaka 2001 ikiwa na maono ya kuwa na jamii huru ya wanafunzi wanaoshiriki kikamilifu katika masuala yanayogusa maslahi ya wanafunzi na yale ya kijamii. Tangu kuanzishwa kwake, TSNP imekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki na wajibu wa wanafunzi nchini bila kujali kikwazo chochote. Wanachama na viongozi wa TSNP wamekuwa wakifanya kazi hii kwa moyo mmoja na kwa maslahi ya wanafunzi bila ubaguzi.

Ndugu wanahabari, Muongozo wa utoaji mikopo kwa mwaka wa masomo 2018/2019 uliotolewa na bodi ya mikopo mwanzoni mwa mwezi huu umeainisha vigezo na masharti mbali mbali kwa waombaji wa mikopo. TSNP Tumeupitia muongozo wote, kipengengele kwa kipengele na kubaini mambo mbalimbali ambayo ni:

UBORA WA MUONGOZO.
Ndugu wanahabari, TSNP tumefarijika kuona maboresho yafuatayo katika muongozo huo:
1. Kuongozeka kwa makadirio ya wanufaika wapya wa mikopo kutoka 30,000/- mwaka 2017/2018 hadi 40,000/- mwaka 2018/2019.
2. Kuanza kutolewa kwa mikopo ya wanafunzi wa ngazi ya Diploma.
3. Kuongezeka kwa bajeti kutoka Bil. 427 ya mwaka 2017/2018 hadi Bil. 477 kwa mwaka 2018/2019
4. Kuanza kutumika kwa mfumo mpya wa utoaji mikopo kwa njia ya finger print ambao utarahisisha wanafunzi kupokea fedha zao kwa wakati.

MAPUNGUFU
Ndugu wanahabari, pamoja na maboresho tuliyoyatambua hapo juu, bado muongozo huu una mapungufu mengi sana. Baadhi ya mapungufu hayo ni:
1. Suala la kubadilika badilika kwa vigezo vya kuomba mikopo:
Bodi ya mikopo imeendelea kubadilisha vigezo kila mwaka na kuweka vigezo visivyo na tija ikiwa ni sehemu ya muendelezo wa kukwepa majukumu ya kusaidia wanafunzi kutimiza ndoto zao za kupata elimu. TSNP tunalitafsiri jambo hili kama dhamira ya kutoa fedha kwa wanafunzi wachache kulingana na bajeti ambayo miaka yote imekuwa haitoshelezi, ndio maana kunatumika nguvu kubwa ya kutambulisha vigezo ambavyo ni Kama vikwazo kwa wanafunzi kunyimwa mkopo. Mwaka 2017/2018 tulipinga sana hivi vigezo ambavyo hata utekelezaji wake haukuwa mkubwa..
Mfano, ukisoma muongozo huu wa bodi ya mikopo 2018/2019, kipengele cha 3.1 na 3.2 inaelezea sifa za mwanafunzi mwenye uhitaji na sifa zinazotambulika kisheria, ambazo zimeelezewa pia katika sheria ya bodi ya mikopo ya 2004, ndio ambazo zinatakiwa kufuatwa na bodi. Kutambulisha sifa nyingine zaidi ni kuleta ubaguzi.
Vigezo ambavyo TSNP tunavilalamikia ni pamoja na;
Kipengele No. (vii) kinachozuia mwanafunzi ambaye mzazi au mlezi wake ni mmiliki wa biashara au meneja wa makampuni yanayotambuliwa na mamlaka za usajili kwamba hawaruhusiwi kuomba mikopo. Hiki ni kipengele gandamizi na kitawaumiza wanafunzi wengi. Ieleweke kwamba, “meneja” ni cheo tu hakitambulishi uwezo wa mtu, hata mwenye kibanda cha M-pesa na kampuni ndogo iliyosajiliwa anaweza kuwa meneja wa biashara yake na amesajili biashara yake Brela na TRA na analipa kodi ila mtaji wake ni laki 5 tu, Je, na huyu ni Tajiri? Kwamba mtoto wake asipati mkopo? Kigezo gani kinatumika kujua ukubwa wa biashara?
Kipengele cha sita(vi) Kinazuia wanafunzi waliotajwa katika sheria ya utumishi wa umma wasiombe mikopo. Sheria hiyo pamoja na viongozi wakubwa, imetaja vilevile madiwani, Maafisa watendaji wa kata na mtaa n.k ambao kimsingi kazi yao haina mishahara kabisa. Kigezo hiki hakipo kisheria na huenda vimewekwa makusudi ili kupunguza wanufaika kulingana na bajeti.
Suala la kuzuia wanafunzi waliosoma shule binafsi. Hili ni jambo ambalo vilevile litawagharimu wanafunzi wengi. Kusoma shule binafsi sio kigezo kinachotambulisha uwezo wa mzazi kuhimili gharama za masomo chuo kikuu. Wazazi hali hubadilika, kuna kufilisika, magonjwa, wanao resit, kudhaminiwa, wanaolipiwa ada ndogo chini ya M. 1, kuwanyima mkopo hawa ni kukatisha Ndoto zao.

  1. Suala la muda wa kuwasilisha maombi ya mikopo 2018/2019;

TSNP tumesikitishwa kuona kuwa, dirisha la kuomba mikopo limefunguliwa kabla hata wanafunzi wa kidato cha sita hawajamaliza mitihani na huenda litafungwa kabla matokeo hayajatoka. Mwaka 2017 matokeo ya kidao cha sita 2017 yalitolewa na Baraza la Mitihani NECTA tarehe 15/7/2017 sawa na tarehe ambayo dirisha la kuwasilisha maombi mwaka huu litakuwa linafungwa. Hii inamaanisha kuwa, wanafunzi wanawasilisha maombi ya mikopo wakiwa hawajui kama wamefaulu au wamefeli. Wanafunzi wa kidato cha sita waliofanya mitihani mwaka huu ni wanafunzi 87, 643. Endapo wanafunzi 20,000 wakifeli mitihani hiyo huku tayari wameomba mikopo na kulipia TSH. 30,000/= kila mmoja kama ada ya kuwasilisha maombi, Bodi ya Mikopo itakuwa imepokea jumla ya TSH. 600,000,000/- bila kufanya kazi yoyote ya msingi. Huku ni kuwaibia wanafunzi.

  1. Suala la mfumo wa kuwasilisha maombi;

Kwa mujibu wa muongozo uliotolewa, mfumo wa Kielektroniki utatumika pia mwaka huu katika kuwasilisha maombi hayo. Muongozo huo umeongeza kuwa, hakutakuwa na fursa ya mwanafunzi kurekebisha taarifa zake endapo atakosea hatua yoyote jambo ambalo ni tofauti na utaraibu wa miaka yote ambapo orodha ya majina ya wanafunzi waliokosea kuwasilisha maombi ilikuwa ikitolewa ili wanafunzi warekebishe taarifa zao.

Ndugu wanahabari, pamoja na mambo yaliyoainishwa hapo juu, tunapenda pia kuziomba mamlaka muhimu katika mchakato huu kama ifuatavyo:
Tume ya vyuo vikuu nchini (TCU)
Hiki ni chombo muhimu sana katika mchakato wa utoaji mikopo. Bodi ya mkopo wanategemea majina kutoka TCU kujua wanafunzi wamedahiliwa chuo gani. Changamoto kubwa kwa wanafunzi ni:
Suala la Multiple selection.
Tatzizo hili ni kutokana na mfumo mpya wa udahili ambapo wanafunzi huomba vyuoni moja kwa moja, ambapo, kiutaratibu, mwanafunzi akidahiliwa chuo zaidi ya kimoja anapaswa kuthibitisha atasoma chuo gani. Vipo vyuo ambavyo vina uhitaji wa wanafunzi hivyo huwathibitishia wanafunzi kwa lazima  kwa makusudi tu mwanafunzi husika abaki au aonekane amekubali kubaki chuo hicho. Utakuta mwanafunzi chuo alicho confirm ni kingine na kuna kingine ameonekana ame confirm ikiwa sio kweli. Hivyo hupelekea bodi kupata wakati mgumu hadi mwisho wanamaliza mchakato wa kutoa mikopo bila kujua mwanafunzi X mwenye sifa yupo chuo kipi Kati ya vyuo vitatu au viwili. Hivyo tunaiomba TCU ambayo inamamlaka kisheria ya kudhibiti na kufanya uangalizi wa vyuo, itoe onyo kwa vyuo vyote nchini kuacha Mara moja Tabia hii kwani hupelekea wanafunzi wenye vigezo kukosa mkopo kwa uzembe wa vyuo vichache vyenye tamaa ya wanafunzi.
Suala la ucheleweshaji wa barua za udahili (admission letter) kutoka TCU kwenda bodi jambo hilo huchelewesha mchakato mzima wa kupata mkopo, mwanafunzi Tayari anajulikana amedahiliwa chuo X lakini Admission letter yake huchelewa kufika bodi ya mkopo kutoka TCU ikiwa mwanafunzi mwenyewe tayari ana Admission letter kutoka chuo ila bodi una kuta haina Admission letter jambo linalopelekea wanafunzi wenye vigezo kukosa mkopo.
Wakala wa udhamini na ufilisi (RITA)
Muongozo wa bodi ya mkopo 2018/2019 umewataja RITA kuhusika katika kuthibitisha vyeti vya vifo vya wazazi na vya kuzaliwa vya waombaji mkopo, kabla ya kuviambatanisha na kupeleka bodi.
Tatizo linalolalamikiwa na wanafunzi; jambo hili hukumbwa na changamoto nyingi ikiwemo RUSHWA. Vilevile, kumekuwa na mlolongo mrefu kama vile wanafunzi wa mikoani kutakiwa kutuma vyeti vyao kwa njia ya barua pepe jambo ambalo wakati mwingine vyeti hivyo huwa havirudi kwa wakati.

MAPENDEKEZO YA JUMLA.
Tunatoa wito kwa bodi ya mikopo, kushirikisha wadau zaidi ikiwemo wanafunzi wenyewe ili kuondokana na changamoto zinazojitokeza.
Bodi ya mikopo isisie kufuata sharia ya uanzishwaji wake bila kuweka masharti magumu
Bodi ya mikopo kupitia wataalamu wake iufanyie marekebisho mfumo wa uwasilishaji maombi kwa njia ya mtandao ili uwe nyumbufu (flexible) wakati wowote ili endapo mwanafunzi atakosea kuweka taarifa zake awe na fursa ya kurekebisha wakati wowote kabla ya tarehe ya mwisho.
Tunaziomba mamlaka za TCU na RITA kuhakikisha kuwa mifumo yao haiathiri haki ya mwanafunzi kupata mikopo ambayo ni haki yake kwa mujibu wa sheria.
Endapo hakutakuwa na sababu za msingiu, Bodi ya mikopo isubirie wanafunzi wamalize mitihani na matokeo yatoke ili kila mwenye sifa aweze kuomba na sio mwanafunzi kuomba bila kujua kama amefaulu au amefeli.

HITIMISHO
Ni ndoto yetu kuona kuwa, Bodi ya mikopo inawasaidia wanafunzi nchini kwa haki na usawa ili kumuwezesha kila mwanafunzi mwenye ndoto, utayari na anayekidhi vigezo vya kielimu apate fursa hii muhimu bila kubaguliwa. TSNP hatutasita kuwazungumzia wanafunzi endapo kutakuwa na mazingira yoyote ya uminyaji wa haki za wanafunzi. Mungu Ibariki Tanzania.

Imetolewa na:

Idara ya Haki za Wanafunzi
Mtandao wa Wanafunzi Tanzania
22/5/2018

SHINDANO LA ANDIKO LA KITAFITI TUME YA SAYANSI NA TEKNOLOJIA

TANZANIA COMMISSION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (COSTECH)

costech-logo2

CALL FOR OPEN AND COMPETITIVE RESEARCH PROPOSALS
MAIN THEME: POVERTY ALLEVIATION THROUGH THE USE OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND INNOVATION

1. INTRODUCTION & MOTIVATION
The Tanzania Commission for Science & Technology (COSTECH) with the support of Sida of Sweden wishes to announce and call for submission of research proposals to be considered for funding for two years starting September, 2018. The Commission is cognizant of the pivotal role of research in socio-economic development and human wellbeing hence supported research should therefore be geared towards addressing National development agenda leading to improve people’s livelihoods.

COSTECH therefore through Sida funding has committed to harnessing the benefits of
research and innovation using people-cantered, enabling environment, development agenda approach towards ensuring attainment of the Tanzania Development Vision 2025.

2. REQUIREMENTS
A. The Proposal should be written in English following the format provided in our online
submission template which can be accessed at COSTECH Research Website (CR
Web system) available at http://www.costech.or.tz
B. All applications should have a clear focus on poverty alleviation development and
initiatives as reflected in the Second Five Year Development Plan
C. The Applicant(s) should be Tanzanian researchers from either Tanzania mainland or
Zanzibar engaged in local public and private higher learning, R&D institutions and/or
industry.
D. The Principal Investigator (PI) should hold a doctorate degree. He/she should
demonstrate competence in the applied area of research with at least one publication
as the principal author appearing in an indexed journal.

3. SUBMISSION PROCEDURES
A. The Principal Investigator (PI) shall submit their proposals to COSTECH no later than
Thursday, 14th June, 2018 at 23:59 hrs (EAT)
B. Only online submissions will be accepted through an application form using COSTECH
Research Website (CR Web system) available at http://www.costech.or.tz.
C. All sections should be dully filled otherwise it will not be considered for evaluation.
D. Applicants are required to adhere to the formatting instructions on CR web system.
E. The text in the form should be typed using Times New Roman font size 12 and 1.5-spaced, excluding appendices if any.
F. Endorsed letter by the head of host institution, a letter from collaborating institution if any and Curriculum Vitae (CVs – max 2 pages) of team members should be compiled and sent asseparate documents (attachments)

4. EVALUATION CRITERIA
Applications received before the deadline Thursday, 14th June, 2018 at 23:59 hrs (EAT)
and considered by COSTECH to be compliant with the requirements set out in this Call
will be evaluated in accordance with the following criteria:
Scientific and technical merit of the PI and the research team;
Novelty and originality
Scientific quality of the Proposal
Relevance to the call
Possibility of making impact to the Tanzanian Society
Multidisciplinary and gender aspect inclusion
Capacity building/ mentoring/ coaching
Feasibility of the entire project

5. BUDGET
Project budgets should include projected expenses per budget category such as laboratory work/facilities, subsistence allowance/salary, accommodation, transport, consumables, publication, equipment amounting and capacity building.
The maximum funding will not exceed TZs 70,000,000 (seventy million Tanzanian
shillings) for a duration of two years. Expenses for traveling and per-diems should not
exceed 20% of the whole budget.
The research funds will be disbursed in installments following comprehensive reporting of research implementation progress. The budgets summary should be itemized and well
justified for each year of implementation. The PI through his/her head of the affiliated
Institution will be responsible for both the technical and financial reporting of the projects during implementation.
A total of not more than 30 research projects will be awarded under this Call.

BAJETI YA MIKOPO NI BILION 427 HESLB WAKIFUNGUA RASMI DIRISHA LA MAOMBI

images

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) leo imetangaza kuanza kupokea maombi ya mikopo ya elimu ya juu kwa muda wa miezi miwili na kusisitiza kuwa maombi yote yatapokelewa kwa njia ya mtandao.

Mkurugenzi Mtendaji wa HESLB Bw. Abdul-Razaq Badru amesema hayo jijini Dar es salaam  wakati akifungua rasmi kuwa mtandao wa kuwasilisha maombi ya mkopo (www.olas.heslb.go.tz) utakuwa wazi kuanzia Mei 10, 2018 hadi Julai 15, 2018 ili kuwapa fursa wanafunzi wahitaji kuwasilisha maombi yao.

“Mwaka jana tulitoa mwezi mmoja, mwaka huu tumetoa muda zaidi ili kuwawezesha kusoma mwongozo kwa makini na kuzingatia maelekezo tunayoyatoa,” amesema Bw. Badru katika mkutano na wanahabari ambapo pia alizungumzia mambo muhimu yaliyomo kwenye mwongozo unaojumuisha sifa na taratibu za utoaji mikopo kwa mwaka 2018/2019. Mwongozo huo unapatikana katika lugha za Kiswahili na Kiingereza kwenye tovuti ya Bodi (www.heslb.go.tz)

Mambo muhimu yaliyomo kwenye Mwongozo

Mkurugenzi Mtendaji amesema kuwa katika utoaji mikopo kwa mwaka 2018/2019, kipaumbele kitatolewa kwa watanzania wahitaji wanaosoma kozi zenye uhitaji mkubwa zaidi kitaifa kama walimu wa masomo ya sayansi na hisabati; na sayansi ya afya ya binadamu.

“Tutatoa kipaumbele pia kwa waombaji mikopo watakaodahiliwa katika kozi zinazohitajika kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda kama uhandisi wa aina zote; kozi za sayansi za kilimo na wanyama na kozi zinazohusiana na gesi na nishati,” amesema Bw. Badru katika mkutano huo uliohudhuriwa na wawakilishi wa wadau wa HESLB kama Shirikisho la Serikali za Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu (TAHLISO); Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) na Shirika la Posta (TPC).

Aidha, ameongeza kuwa watanzania wahitaji ambao ni yatima na wana nakala za vyeti vya vifo vilivyothibitishwa na Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini (RITA) nao watapewa kipaumbele bila kujali kozi wanazosoma. Wengine watakaopewa kipaumbele ni waombaji wenye ulemavu uliothibitishwa na Mganga wa Mkoa au Wilaya na waombaji mikopo ambao walifadhiliwa katika masomo yao ya stashahada (diploma) au sekondari na wana barua za uthibitisho kutoka taasisi zilizowafadhili.

Bajeti na idadi ya watakaopata mikopo kwa 2018/2019

Kuhusu malengo ya utoaji mikopo kwa mwaka wa masomo 2018/2019, Bw. Badru amesema Bodi imepanga kutoa mikopo kwa jumla ya wanafunzi wapya 40,000 na wanaoendelea zaidi ya 80,000. Kati yao, wanawake watakuwa asilimia 35 (14,000) na wanaume asilimia 65 (26,000). Bajeti ya fedha za mikopo kwa mwaka 2018/2019 ni TZs 427 bilioni.

Maboresho yanayoendelea

Kuhusu uboreshaji wa mifumo ya TEHAMA, Bw. Badru amesema Bodi ya Mikopo kwa kushirikiana na Kitengo cha Kompyuta cha Chuo Kikuu cha Dar es salaam (UCC) wanaendelea na maboresho makubwa ili kuifanya mifumo ya utoaji na urejeshaji mikopo kuwa rafiki zaidi kwa wateja. Kazi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu.

“Kwa mfano, mfumo wa kuwasilisha maombi sasa umeboreshwa na kuwa rafiki zaidi kwa kuwa unamwongoza mwombaji katika kila hatua – na hatoweza kwenda hatua inayofuata kabla ya kukamilisha hatua ya awali,” amesema Bw. Badru.

Aidha, kwa mara ya kwanza, Bodi imetoa mwongozo wake wa uombaji mikopo katika lugha ya Kiswahili pamoja na kitabu chenye maswali na majibu 21 kuhusu sifa na utaratibu (hatua kwa hatua) wa kuwasilisha maombi ya mikopo. Kitabu na mwongozo vinapatikana katika tovuti ya Bodi na vitasambazwa kwa wadau kuanzia wiki ijayo ambapo maafisa wa Bodi watatembelea shule na waombaji nchini kote.

Maoni ya TAHLISO

Akiongea katika mkutano huo, Meneja Usajili wa RITA Bi. Patricia Mpuya amewahakikishia waombaji wa mikopo kuwa vyeti vya vifo na kuzaliwa ambavyo vitawasilishwa kwa taasisi hiyo kuwa vitahakikiwa ndani ya siku tatu.

“Tunawakumbusha kuhakikisha wanaleta maombi haraka badala ya kusubiri ‘deadline’ (muda wa mwisho) na sisi tumejipanga wanapata majibu ya uhakiki ndani ya siku tatu tangu tuyapokee,” amesema Bi. Mpuya.

Kwa upande wake, Kaimu Mkuu wa Shirika Posta (TPC) Bw. Hassan Mwangombe, ambao watapokea na kusafirisha kwenda HESLB fomu za maombi ya mikopo, amesema wamejipanga kutoa huduma za elimu kwa waombaji na intaneti katika vituo vyao zaidi ya 180 nchini. Aidha, wameandaa bahasha maalum ambayo mwombaji mkopo atajaza taarifa zake muhimu ili kurahisisha uwasilishaji wa maombi hayo kwa HESLB.

Mwenyekiti wa TAHLISO Bw. George Mnali amezitaka RITA na TPC kuhakikisha wanatekeleza mipango yao ya kuwahudumia waombaji mikopo kama walivyoahidi na kuongeza TAHLISO itatumia muda wa miezi miwili kuwaelimisha wanafunzi wasio na mikopo lakini wana sifa kuomba na kufuata maelekezo ya Bodi.

Wito

Bodi imewataka waombaji mikopo kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na wale ambao wana uwezo wa kugharamia elimu ya juu kutoomba mkopo ili kutoa fursa kwa wahitaji halisi wengi zaidi kuomba na kupata mikopo.

HESLB ilianza kazi rasmi mwaka 2005 ili, pamoja na majukumu mengine, kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa watanzania wahitaji na wenye sifa na kukusanya mikopo iliyoiva ambayo ilitolewa na Serikali tangu mwaka 1994/1995.

Imetolewa na:

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu

DAR ES SALAAM

Alhamisi, Mei 10, 2018

BAJETI YA ELIMU 2018/19

1000px-Coat_of_arms_of_Tanzania

Fuata link kupakua hotuba ya waziri wa Elimu bungeni >>>hotuba_ya_bajeti_2018_19

%d bloggers like this: